Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 11.10.2017 - 13.10.2017
Дата размещения: 15.07.2017

Nazwy własne w języku i społeczeństwie/ XI Forum Kultury Słowa

Начало событияВид события:
Симпозиум
Местность:
Olsztyn
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты, Независимые ученые, Доктора

Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Narodowym Centrum Kultury oraz Fundacją PRO.PL mają zaszczyt  zaprosić do udziału w XI Forum Kultury Słowa „Nazwy własne w języku i społeczeństwie”, które odbędzie się w dniach 11–13 października 2017 roku w Olsztynie.

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Na XI Forum Kultury Słowa, tak jak na poprzednich konferencjach z tego cyklu, każdy uczestnik będzie miał możliwość prezentacji swych poglądów, ponieważ na dyskusję przeznaczyliśmy tyle samo czasu, co na referaty. Wszystkie teksty – i referaty, i głosy w dyskusji – zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym.

Imprezami towarzyszącymi Forum mają być warsztaty. Dokładny opis wystąpień referentów (abstrakty) oraz zajęć warsztatowych można znaleźć w załączniku oraz na stronach www.forumkulturyslowa.pl, www.rjp.pan.pl i http://fundacja.propl.pl. Oprócz tego przewidujemy zorganizowanie imprezy kulturalnej, a także kiermaszu wydawnictw naukowych z zakresu językoznawstwa i nauk społecznych.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje, oprócz (rzecz jasna) udziału w obradach:

- udział w zajęciach warsztatowych

 - przekąski i napoje w czasie obrad,

- obiady w dn. 12 X i 13 X,

- uroczystą kolację w dn. 11 X oraz zwykłą kolację w dn. 12 X

-  imprezę kulturalną w dn. 12 X (występ zespołu Czerwony Tulipan)

- materiały konferencyjne.

Z opłaty zwolnieni są: referenci i osoby prowadzące warsztaty, członkowie Rady Języka Polskiego PAN, członkowie Zespołu ds. Polityki Językowej NCK, pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 15 sierpnia br. – będzie nim nadesłanie wypełnionego formularza załączonego do tego zawiadomienia wraz z dowodem wpłaty (lub jego kopią) na konto Fundacji PRO.PL. Dane do wpłaty: Fundacja PRO.PL ING Bank Śląski Numer rachunku: 22 1050 1025 1000 0090 8019 6174 – z dopiskiem: XI FKS – [imię i nazwisko].

Uczestników, którzy są zwolnieni z opłat, także prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych. Jest to konieczne, byśmy mogli przygotować materiały konferencyjne dla wszystkich zainteresowanych. Formularz oraz potwierdzenie wpłaty i ew. formularz dotyczący e-faktury prosimy przesłać na adres: forumkulturyslowa@gmail.com Jeśli mają Państwo możliwość rozpowszechnienia tej informacji, to bylibyśmy bardzo wdzięczni za uczynienie tego. Chcielibyśmy, by dotarła ona do wszystkich zainteresowanych.

Z wyrazami szacunku -

     Katarzyna Kłosińska (RJP PAN)

     Mariusz Rutkowski (UWM)

     Agata Hącia (Fundacja PRO.PL)

Информация

Подача заявок для участников до:
15.08.2017 21:30
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах