Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 11.10.2017 - 13.10.2017
Added on: 15.07.2017

Nazwy własne w języku i społeczeństwie/ XI Forum Kultury Słowa

Type of the event:
Symposium
City or town:
Olsztyn
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Doctors

Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Narodowym Centrum Kultury oraz Fundacją PRO.PL mają zaszczyt  zaprosić do udziału w XI Forum Kultury Słowa „Nazwy własne w języku i społeczeństwie”, które odbędzie się w dniach 11–13 października 2017 roku w Olsztynie.

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Na XI Forum Kultury Słowa, tak jak na poprzednich konferencjach z tego cyklu, każdy uczestnik będzie miał możliwość prezentacji swych poglądów, ponieważ na dyskusję przeznaczyliśmy tyle samo czasu, co na referaty. Wszystkie teksty – i referaty, i głosy w dyskusji – zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym.

Imprezami towarzyszącymi Forum mają być warsztaty. Dokładny opis wystąpień referentów (abstrakty) oraz zajęć warsztatowych można znaleźć w załączniku oraz na stronach www.forumkulturyslowa.pl, www.rjp.pan.pl i http://fundacja.propl.pl. Oprócz tego przewidujemy zorganizowanie imprezy kulturalnej, a także kiermaszu wydawnictw naukowych z zakresu językoznawstwa i nauk społecznych.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje, oprócz (rzecz jasna) udziału w obradach:

- udział w zajęciach warsztatowych

 - przekąski i napoje w czasie obrad,

- obiady w dn. 12 X i 13 X,

- uroczystą kolację w dn. 11 X oraz zwykłą kolację w dn. 12 X

-  imprezę kulturalną w dn. 12 X (występ zespołu Czerwony Tulipan)

- materiały konferencyjne.

Z opłaty zwolnieni są: referenci i osoby prowadzące warsztaty, członkowie Rady Języka Polskiego PAN, członkowie Zespołu ds. Polityki Językowej NCK, pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 15 sierpnia br. – będzie nim nadesłanie wypełnionego formularza załączonego do tego zawiadomienia wraz z dowodem wpłaty (lub jego kopią) na konto Fundacji PRO.PL. Dane do wpłaty: Fundacja PRO.PL ING Bank Śląski Numer rachunku: 22 1050 1025 1000 0090 8019 6174 – z dopiskiem: XI FKS – [imię i nazwisko].

Uczestników, którzy są zwolnieni z opłat, także prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych. Jest to konieczne, byśmy mogli przygotować materiały konferencyjne dla wszystkich zainteresowanych. Formularz oraz potwierdzenie wpłaty i ew. formularz dotyczący e-faktury prosimy przesłać na adres: forumkulturyslowa@gmail.com Jeśli mają Państwo możliwość rozpowszechnienia tej informacji, to bylibyśmy bardzo wdzięczni za uczynienie tego. Chcielibyśmy, by dotarła ona do wszystkich zainteresowanych.

Z wyrazami szacunku -

     Katarzyna Kłosińska (RJP PAN)

     Mariusz Rutkowski (UWM)

     Agata Hącia (Fundacja PRO.PL)

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.