Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 09.11.2017 g.09:00 - 10.11.2017 g.16:00
Added on: 14.03.2017

Języki słowiańskie w badaniach frazeologicznych / Międzynarodowa Konferencja Online

Type of the event:
Conference

Zamiarem organizatorów jest stworzenie szerokiego forum dyskusyjnego dla badaczy zajmujących się frazeologią słowiańską w ujęciu synchronicznym i diachronicznym.

Przedsięwzięcie skierowane jest zarówno do zwolenników tradycyjnego ujmowania frazeologii jako subdyscypliny leksykologii, jak i do przeciwników wprowadzania do opisu opozycji jednostka słownikowa – związek frazeologiczny. 

Mile widziane wystąpienia o charakterze teoretyczno-metodologicznym, jak i zawierające analizy konkretnych jednostek lub ich grup. Oprócz artykułów naukowych przyjmowane będą także teksty krótsze o charakterze komunikatów z prowadzonych badań.       

Konferencja będzie miała innowacyjną formę. Przesłane artykuły i komunikaty zostaną zamieszczone na platformie konferencyjnej pod adresem https://moodle.umk.pl/JSBF. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy będą mogli wyrazić swoje opinie o przesłanych tekstach za pośrednictwem forum umieszczonego na platformie (dyskusja w trybie asynchronicznym, fora pod tekstami).

W dniach 9 i 10 listopada odbędą się dyskusje w trybie synchronicznym (wideokonferencje).

Proponowane formy udziału w konferencji:

(1) przesłanie artykułu/komunikatu, udział w dyskusji na forach pod tekstami, udział w wideokonferencjach;

(2) przesłanie artykułu/komunikatu, udział w dyskusji na forach pod tekstami;

(3) udział w dyskusji na forach pod tekstami, udział w wideokonferencjach;

(4) udział w dyskusji na forach pod tekstami;

(5) udział w wideokonferencjach.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Językami konferencji są języki słowiańskie.

Wszystkie przesłane artykuły oraz dyskusje na forach będą dostępne na platformie MODDLE (https://moodle.umk.pl/JSBF) do końca 2018 roku. Planowane jest wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej. Koszt publikacji wynosi 20 euro (lub równowartość w PLN z uwzględnieniem kursu euro w dniu dokonywania płatności). Osoby zainteresowane  drukiem artykułu w monografii proszone są o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym. Termin przyjmowania tekstów do druku i dokonywania wpłat to 31 stycznia 2018 roku. Opłatę za publikację należy uiścić przelewem bankowym  na konto:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń

Bank Millenium S.A. Warszawa

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

z dopiskiem: frazeologia slowianska, imię i nazwisko uczestnika konferencji

Harmonogram konferencji:

1. Przysyłanie formularzy zgłoszeniowych na adres mge@umk.pl lub amoroz@umk.pl - do 30 czerwca 2017 roku

2. Rejestracja uczestników konferencji na platformie MOODLE - do 15 lipca 2017 roku

3. Przesyłanie artykułów lub komunikatów przez uczestników konferencji - do 30 września 2017 roku

4. Zamieszczenie przysłanych tekstów na platformie, otwarcie dyskusji w trybie asynchronicznym (fora pod tekstami) - 10 października 2017 roku

5. Zamknięcie dyskusji na forach pod tekstami - 28 października 2017 roku

6. Podsumowanie dyskusji na forach pod tekstami, prezentacja planu wideokonferencji - 5 listopada do 2017 roku

7. Przeprowadzenie wideokonferencji - 9 i 10 listopada, od godziny 9 do 16, we wcześniej wyznaczonych sekcjach

8. Przysyłanie artykułów do druku i dokonywanie wpłat na publikację  - do 31 stycznia 2018 roku

Źródło ilustracji: portal pixabay.com; użytkowanie na licencji Creative Commons Public Domain CC0.

Information

Application deadline for speakers:
30.06.2017 21:30
Application deadline for participants:
15.07.2017 21:30
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.