Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 09.11.2017 g.09:00 - 10.11.2017 g.16:00
Data dodania: 14.03.2017

Języki słowiańskie w badaniach frazeologicznych / Międzynarodowa Konferencja Online

Typ wydarzenia:
Konferencja

Zamiarem organizatorów jest stworzenie szerokiego forum dyskusyjnego dla badaczy zajmujących się frazeologią słowiańską w ujęciu synchronicznym i diachronicznym.

Przedsięwzięcie skierowane jest zarówno do zwolenników tradycyjnego ujmowania frazeologii jako subdyscypliny leksykologii, jak i do przeciwników wprowadzania do opisu opozycji jednostka słownikowa – związek frazeologiczny. 

Mile widziane wystąpienia o charakterze teoretyczno-metodologicznym, jak i zawierające analizy konkretnych jednostek lub ich grup. Oprócz artykułów naukowych przyjmowane będą także teksty krótsze o charakterze komunikatów z prowadzonych badań.       

Konferencja będzie miała innowacyjną formę. Przesłane artykuły i komunikaty zostaną zamieszczone na platformie konferencyjnej pod adresem https://moodle.umk.pl/JSBF. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy będą mogli wyrazić swoje opinie o przesłanych tekstach za pośrednictwem forum umieszczonego na platformie (dyskusja w trybie asynchronicznym, fora pod tekstami).

W dniach 9 i 10 listopada odbędą się dyskusje w trybie synchronicznym (wideokonferencje).

Proponowane formy udziału w konferencji:

(1) przesłanie artykułu/komunikatu, udział w dyskusji na forach pod tekstami, udział w wideokonferencjach;

(2) przesłanie artykułu/komunikatu, udział w dyskusji na forach pod tekstami;

(3) udział w dyskusji na forach pod tekstami, udział w wideokonferencjach;

(4) udział w dyskusji na forach pod tekstami;

(5) udział w wideokonferencjach.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Językami konferencji są języki słowiańskie.

Wszystkie przesłane artykuły oraz dyskusje na forach będą dostępne na platformie MODDLE (https://moodle.umk.pl/JSBF) do końca 2018 roku. Planowane jest wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej. Koszt publikacji wynosi 20 euro (lub równowartość w PLN z uwzględnieniem kursu euro w dniu dokonywania płatności). Osoby zainteresowane  drukiem artykułu w monografii proszone są o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym. Termin przyjmowania tekstów do druku i dokonywania wpłat to 31 stycznia 2018 roku. Opłatę za publikację należy uiścić przelewem bankowym  na konto:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń

Bank Millenium S.A. Warszawa

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

z dopiskiem: frazeologia slowianska, imię i nazwisko uczestnika konferencji

Harmonogram konferencji:

1. Przysyłanie formularzy zgłoszeniowych na adres mge@umk.pl lub amoroz@umk.pl - do 30 czerwca 2017 roku

2. Rejestracja uczestników konferencji na platformie MOODLE - do 15 lipca 2017 roku

3. Przesyłanie artykułów lub komunikatów przez uczestników konferencji - do 30 września 2017 roku

4. Zamieszczenie przysłanych tekstów na platformie, otwarcie dyskusji w trybie asynchronicznym (fora pod tekstami) - 10 października 2017 roku

5. Zamknięcie dyskusji na forach pod tekstami - 28 października 2017 roku

6. Podsumowanie dyskusji na forach pod tekstami, prezentacja planu wideokonferencji - 5 listopada do 2017 roku

7. Przeprowadzenie wideokonferencji - 9 i 10 listopada, od godziny 9 do 16, we wcześniej wyznaczonych sekcjach

8. Przysyłanie artykułów do druku i dokonywanie wpłat na publikację  - do 31 stycznia 2018 roku

Źródło ilustracji: portal pixabay.com; użytkowanie na licencji Creative Commons Public Domain CC0.

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
30.06.2017 21:30
Data zgłaszania uczestników:
15.07.2017 21:30

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.