Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 20.10.2016 - 21.10.2016
Data dodania: 27.05.2016

Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Gdańsk
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Dydaktycy, Inni

Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UG oraz Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zapraszają do udziału w piątej międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza na temat Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza pod patronatem Sekcji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN, która odbędzie się w dniach 20-21 października 2016 roku (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51, Budynek Neofilologii).

Poprzednie konferencje dotyczyły problematyki słowa – jego interpretacji językoznawczych i translatorskich – tym razem natomiast planujemy się koncentrować na zagadnieniach frazeologii.

Frazeologizmy stanowią szczególnego rodzaju nieciągłe jednostki języka o skonwencjonalizowanych relacjach między formą a znaczeniem. Ich natura, rola w komunikacji i funkcje budzą nieodmiennie ożywione spory. W ramach konferencji proponujemy rozważenie przede wszystkim następujących zagadnień:

- frazeologia i frazeologizmy – interpretacje językoznawcze;

- frazeologia w komunikacji międzykulturowej;

- frazeologia w przekładzie tekstów literackich, medialnych i użytkowych;

- powstawanie innowacji frazeologicznych;

- innowacje frazeologiczne jako problem translatorski;

- frazeologia i/a kulturowe implikacje przekładu;

- frazeologia jako problem przekładu w obrębie języków pokrewnych, w szczególności słowiańskich;

- aktualne problemy frazeografii przekładowej.

Organizatorzy konferencji wyrażają przekonanie, że sfera zagadnień mieszczących się w temacie konferencji pozwoli na szerszą dyskusję, a formuła konferencji będzie równie otwarta na różne zainteresowania badawcze i opcje metodologiczne, jak poprzednio. Pokłosiem konferencji winien być kolejny tom monograficzny, dlatego też informujemy, że o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji będzie decydować związek referatu z zaproponowaną tematyką. Językami roboczymi konferencji są języki słowiańskie.

Chętnych do wzięcia udziału w konferencji prosimy o zgłoszenie tematu referatu wraz z tezami w terminie do 31 sierpnia 2016 roku. Przewidywany koszt udziału w konferencji wynosi 400 zł. Opłata konferencyjna obejmuje koszty organizacyjne, obiady, uroczystą kolację oraz dofinansowanie druku tomu. Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną  pod adres: konferencja.slowo@ug.edu.pl.

Informacja o konferencji będzie dostępna również na stronie internetowej: www.konferencjaslowo.ug.edu.pl. 

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.