Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 20.10.2016 - 21.10.2016
Added on: 27.05.2016

Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza

Type of the event:
Conference
City or town:
Gdańsk
Organisers:
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Educators, Others

Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UG oraz Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zapraszają do udziału w piątej międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza na temat Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza pod patronatem Sekcji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN, która odbędzie się w dniach 20-21 października 2016 roku (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51, Budynek Neofilologii).

Poprzednie konferencje dotyczyły problematyki słowa – jego interpretacji językoznawczych i translatorskich – tym razem natomiast planujemy się koncentrować na zagadnieniach frazeologii.

Frazeologizmy stanowią szczególnego rodzaju nieciągłe jednostki języka o skonwencjonalizowanych relacjach między formą a znaczeniem. Ich natura, rola w komunikacji i funkcje budzą nieodmiennie ożywione spory. W ramach konferencji proponujemy rozważenie przede wszystkim następujących zagadnień:

- frazeologia i frazeologizmy – interpretacje językoznawcze;

- frazeologia w komunikacji międzykulturowej;

- frazeologia w przekładzie tekstów literackich, medialnych i użytkowych;

- powstawanie innowacji frazeologicznych;

- innowacje frazeologiczne jako problem translatorski;

- frazeologia i/a kulturowe implikacje przekładu;

- frazeologia jako problem przekładu w obrębie języków pokrewnych, w szczególności słowiańskich;

- aktualne problemy frazeografii przekładowej.

Organizatorzy konferencji wyrażają przekonanie, że sfera zagadnień mieszczących się w temacie konferencji pozwoli na szerszą dyskusję, a formuła konferencji będzie równie otwarta na różne zainteresowania badawcze i opcje metodologiczne, jak poprzednio. Pokłosiem konferencji winien być kolejny tom monograficzny, dlatego też informujemy, że o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji będzie decydować związek referatu z zaproponowaną tematyką. Językami roboczymi konferencji są języki słowiańskie.

Chętnych do wzięcia udziału w konferencji prosimy o zgłoszenie tematu referatu wraz z tezami w terminie do 31 sierpnia 2016 roku. Przewidywany koszt udziału w konferencji wynosi 400 zł. Opłata konferencyjna obejmuje koszty organizacyjne, obiady, uroczystą kolację oraz dofinansowanie druku tomu. Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną  pod adres: konferencja.slowo@ug.edu.pl.

Informacja o konferencji będzie dostępna również na stronie internetowej: www.konferencjaslowo.ug.edu.pl. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.