Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 16.11.2023 - 18.11.2023
Дата размещения: 09.02.2023

"Niektórzy lubią poezję...", czyli o recepcji dzieła Wisławy Szymborskiej na arenie międzynarodowej / międzynarodowa konferencja naukowa

Начало событияВид события:
Конференция

Wisława Szymborska rzadko podróżowała, mimo to jej twórczość docierała i nadal dociera do najdalszych zakątków globu, o czym świadczą obcojęzyczne przekłady jej poezji i liczne zagraniczne nagrody, w tym najważniejsza z 1996 r. Literacka Nagroda Nobla. Jej teksty nadal intrygują ludzi nauki, studentów, tłumaczy, jak i liczne grono miłośników jej poezji. W 2023 r. Wisława Szymborska obchodziłaby 100. rocznicę urodzin. Jest to dobry moment, aby ponownie pochylić się nad twórczością poetki i zastanowić nad aktualnością jej postrzegania świata, swoistością perspektyw przez nią obieranych, stosowanych w jej poezji – jakże osobliwych – językowych metod opisu wnikliwie obserwowanej rzeczywistości.

plakat konferencji "Niektórzy lubią poezję..."

Planowaną konferencję otworzy wykład inauguracyjny prof. Michała Rusinka, literaturoznawcy i pisarza, wieloletniego asystenta poetki, prezesa Fundacji Wisławy Szymborskiej.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zapraszamy badaczy literatury, kultury, języka, przekładu, jak również tłumaczy i krytyków przekładu. Zapraszamy do zgłaszania referatów poruszających zagadnienia następujących zakresów tematycznych:

  • badania nad twórczością poetycką Wisławy Szymborskiej i jej tłumaczeniami,
  • recepcja poezji Wisławy Szymborskiej w Polsce i zagranicą,
  • znaczenie twórczości Wisławy Szymborskiej w kontekście dialogu kultur,
  • poezja Wisławy Szymborskiej w seriach przekładowych,
  • obecność i znaczenie twórczości Wisławy Szymborskiej w szkolnej i akademickiej edukacji w Polsce i za granicą oraz w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
  • wycinanki Wisławy Szymborskiej jako twórcza aktywność poetki; wycinanka Wisławy Szymborskiej jako innowacyjny gatunek komunikatu,
  • kontakty poetki z polskimi i zagranicznymi wydawnictwami, tłumaczami i innymi literatami,
  • wpływ Literackiej Nagrody Nobla, jak i innych nagród i odznaczeń, na recepcję twórczości poetki oraz polskiej literatury na arenie międzynarodowej.

Konferencja jest organizowana w kooperacji między Fundacją im. Karla Dedeciusa i Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Zakładem Translatoryki i Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.

Patronat honorowy objęła Fundacja Wisławy Szymborskiej.

Planowana jest recenzowana publikacja pokonferencyjna w serii „Interdisciplinary Polish Studies” (wyd. Harrassowitz), jak również w open access na serwerze Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

Organizatorzy konferencji starają się o pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie publikacji i kosztów przeprowadzenia konferencji.

Zgłoszenia referatów (500-1000 słów bez wliczenia bibliografii) należy przesyłać do 30 kwietnia 2023 r. poprzez poniższy formularz:

(Treść informacji pochodzi od Organizatorów.)

logotypy organizatorów konferencji

 

 

 

 

 

 

Информация

Адрес:
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) oraz Collegium Polonicum w Słubicach (Polska)
Подача заявок для докладчиков до:
30.04.2023
Оплата:
Organizatorzy konferencji starają się o pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie publikacji i kosztów przeprowadzenia konferencji.
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
9 февраля 2023; 15:26 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
9 февраля 2023; 15:46 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах