Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 16.11.2023 - 18.11.2023
Added on: 09.02.2023

"Niektórzy lubią poezję...", czyli o recepcji dzieła Wisławy Szymborskiej na arenie międzynarodowej / międzynarodowa konferencja naukowa

Wisława Szymborska rzadko podróżowała, mimo to jej twórczość docierała i nadal dociera do najdalszych zakątków globu, o czym świadczą obcojęzyczne przekłady jej poezji i liczne zagraniczne nagrody, w tym najważniejsza z 1996 r. Literacka Nagroda Nobla. Jej teksty nadal intrygują ludzi nauki, studentów, tłumaczy, jak i liczne grono miłośników jej poezji. W 2023 r. Wisława Szymborska obchodziłaby 100. rocznicę urodzin. Jest to dobry moment, aby ponownie pochylić się nad twórczością poetki i zastanowić nad aktualnością jej postrzegania świata, swoistością perspektyw przez nią obieranych, stosowanych w jej poezji – jakże osobliwych – językowych metod opisu wnikliwie obserwowanej rzeczywistości.

plakat konferencji "Niektórzy lubią poezję..."

Planowaną konferencję otworzy wykład inauguracyjny prof. Michała Rusinka, literaturoznawcy i pisarza, wieloletniego asystenta poetki, prezesa Fundacji Wisławy Szymborskiej.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zapraszamy badaczy literatury, kultury, języka, przekładu, jak również tłumaczy i krytyków przekładu. Zapraszamy do zgłaszania referatów poruszających zagadnienia następujących zakresów tematycznych:

  • badania nad twórczością poetycką Wisławy Szymborskiej i jej tłumaczeniami,
  • recepcja poezji Wisławy Szymborskiej w Polsce i zagranicą,
  • znaczenie twórczości Wisławy Szymborskiej w kontekście dialogu kultur,
  • poezja Wisławy Szymborskiej w seriach przekładowych,
  • obecność i znaczenie twórczości Wisławy Szymborskiej w szkolnej i akademickiej edukacji w Polsce i za granicą oraz w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
  • wycinanki Wisławy Szymborskiej jako twórcza aktywność poetki; wycinanka Wisławy Szymborskiej jako innowacyjny gatunek komunikatu,
  • kontakty poetki z polskimi i zagranicznymi wydawnictwami, tłumaczami i innymi literatami,
  • wpływ Literackiej Nagrody Nobla, jak i innych nagród i odznaczeń, na recepcję twórczości poetki oraz polskiej literatury na arenie międzynarodowej.

Konferencja jest organizowana w kooperacji między Fundacją im. Karla Dedeciusa i Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Zakładem Translatoryki i Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.

Patronat honorowy objęła Fundacja Wisławy Szymborskiej.

Planowana jest recenzowana publikacja pokonferencyjna w serii „Interdisciplinary Polish Studies” (wyd. Harrassowitz), jak również w open access na serwerze Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

Organizatorzy konferencji starają się o pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie publikacji i kosztów przeprowadzenia konferencji.

Zgłoszenia referatów (500-1000 słów bez wliczenia bibliografii) należy przesyłać do 30 kwietnia 2023 r. poprzez poniższy formularz:

(Treść informacji pochodzi od Organizatorów.)

logotypy organizatorów konferencji

 

 

 

 

 

 

Information

Address:
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) oraz Collegium Polonicum w Słubicach (Polska)
Application deadline for speakers:
30.04.2023
Fee:
Organizatorzy konferencji starają się o pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie publikacji i kosztów przeprowadzenia konferencji.
Added on:
9 February 2023; 15:26 (Mariola Wilczak)
Edited on:
9 February 2023; 15:46 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.