Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 03.04.2019
Дата размещения: 13.02.2019

Obszary polonistyki 6: Internet a język, literatura, kultura i sztuka współczesna

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Rzeszów
Организаторы:
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты, Доктора

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Koło Naukowe Polonistów  zapraszają młodych naukowców, doktorantów i studentów na kolejną cykliczną konferencję naukową OBSZARY POLONISTYKI 6, która odbędzie się na Uniwersytecie Rzeszowskim 3 kwietnia 2019 roku. Tematem tego spotkania chcemy uczynić związki Internetu – jako nowoczesnego kanału komunikacji – z językiem, literaturą i kulturą.

 

Nie chcemy ograniczać zagadnień, nad którymi uczestnicy będą dyskutować,  podajemy jednakże kilka szczegółowych propozycji:

 • komunikacja w przestrzeni wirtualnej (np. sposoby, rola komunikacji, możliwości i ograniczenia, zagrożenia)
 •  tekst w sieci jako komunikat multimodalny (tekst/obraz)
 • środki komunikacji sieciowej oraz ich rola w edukacji międzykulturowej i szkolnej
 • wpływ Internetu na współczesną polszczyznę
 • nowe formy (także literackie) w sieci
 • nowe gatunki internetowe oraz ich funkcjonowanie w tekstach literackich
 • literatura jako źródło gier; gry w sieci
 • kultura zachowań językowych Polaków w Internecie
 • ewolucja kontaktów interpersonalnych
 • szanse i zagrożenia komunikacji internetowej
 • dyskurs tożsamościowy
 • mowa nienawiści w medium elektronicznym

Fenomen dyskursu sieciowego powoduje, że tematów do rozważań prowadzonych przez językoznawców, literaturoznawców i kulturoznawców może być więcej.

Zapraszamy do dyskusji.

Na zgłoszenia czekamy do 1 marca 2019 roku. Karty zgłoszeniowe (zawierające temat wystąpienia, krótki abstrakt- ok.300 znaków, a ponadto: imię, nazwisko, tytuł naukowy, reprezentowany ośrodek, adres kontaktowy, e-mail, telefon) prosimy wysyłać na adres obszarypolonistyki6@interia.pl.

Opłat a konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje koszty poczęstunków w przerwach obrad oraz koszty publikacji artykułów pozytywnie zaopiniowanych do druku. Informacje o numerze konta zostaną przesłane do 10 marca br.

Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
Prof. dr hab. Jolanta Pasterska
dr hab. prof. UR Maria Krauz
dr hab. prof. UR Ewa Oronowicz-Kida
dr hab. Agnieszka Myszka

Komitet Organizacyjny:
Izabela Zahaczewska
Barbara Różańska

Информация

Адрес:
ul. Rejtana 16c, Rzeszów
Подача заявок для докладчиков до:
01.03.2019
Оплата:
150 zł
Дата размещенияСкачать:

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах