Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 03.04.2019
Added on: 13.02.2019

Obszary polonistyki 6: Internet a język, literatura, kultura i sztuka współczesna

Type of the event:
Conference
City or town:
Rzeszów
Target groups:
Students, PhD Students, Doctors

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Koło Naukowe Polonistów  zapraszają młodych naukowców, doktorantów i studentów na kolejną cykliczną konferencję naukową OBSZARY POLONISTYKI 6, która odbędzie się na Uniwersytecie Rzeszowskim 3 kwietnia 2019 roku. Tematem tego spotkania chcemy uczynić związki Internetu – jako nowoczesnego kanału komunikacji – z językiem, literaturą i kulturą.

 

Nie chcemy ograniczać zagadnień, nad którymi uczestnicy będą dyskutować,  podajemy jednakże kilka szczegółowych propozycji:

 • komunikacja w przestrzeni wirtualnej (np. sposoby, rola komunikacji, możliwości i ograniczenia, zagrożenia)
 •  tekst w sieci jako komunikat multimodalny (tekst/obraz)
 • środki komunikacji sieciowej oraz ich rola w edukacji międzykulturowej i szkolnej
 • wpływ Internetu na współczesną polszczyznę
 • nowe formy (także literackie) w sieci
 • nowe gatunki internetowe oraz ich funkcjonowanie w tekstach literackich
 • literatura jako źródło gier; gry w sieci
 • kultura zachowań językowych Polaków w Internecie
 • ewolucja kontaktów interpersonalnych
 • szanse i zagrożenia komunikacji internetowej
 • dyskurs tożsamościowy
 • mowa nienawiści w medium elektronicznym

Fenomen dyskursu sieciowego powoduje, że tematów do rozważań prowadzonych przez językoznawców, literaturoznawców i kulturoznawców może być więcej.

Zapraszamy do dyskusji.

Na zgłoszenia czekamy do 1 marca 2019 roku. Karty zgłoszeniowe (zawierające temat wystąpienia, krótki abstrakt- ok.300 znaków, a ponadto: imię, nazwisko, tytuł naukowy, reprezentowany ośrodek, adres kontaktowy, e-mail, telefon) prosimy wysyłać na adres obszarypolonistyki6@interia.pl.

Opłat a konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje koszty poczęstunków w przerwach obrad oraz koszty publikacji artykułów pozytywnie zaopiniowanych do druku. Informacje o numerze konta zostaną przesłane do 10 marca br.

Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
Prof. dr hab. Jolanta Pasterska
dr hab. prof. UR Maria Krauz
dr hab. prof. UR Ewa Oronowicz-Kida
dr hab. Agnieszka Myszka

Komitet Organizacyjny:
Izabela Zahaczewska
Barbara Różańska

Information

Address:
ul. Rejtana 16c, Rzeszów
Application deadline for speakers:
01.03.2019
Fee:
150 zł
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.