Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 20.03.2018 - 21.03.2018
Added on: 19.12.2017

Kreatywność językowa w komunikacji internetowej

Type of the event:
Conference
City or town:
Łódź
Organisers:
Target groups:
Students, PhD Students

Koło Naukowe Językoznawców działające przy Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. Kreatywność językowa w komunikacji internetowej.

Dyskusja nad językiem w Internecie zostanie osadzona w kontekście kreatywności językowej - w jej wymiarze leksykalnym, składniowym, tekstologicznym i graficznym. Temat wydaje  się ważny nie tylko ze względu na proponowany aspekt opisu, lecz także charakter komunikacji internetowej, z definicji — ulotnej i fragmentarycznej, będącej zbiorem interesujących, ale okazjonalnych form przekazu.

Planowane spotkanie stanowić będzie kontynuację dyskusji na temat oryginalności słownej podjętych na Uniwersytecie Łódzkim w ramach dwóch konferencji: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) (w maju 2014 roku) oraz Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej (w kwietniu 2016 roku).

Tematyka referatów może koncentrować się wokół następujących zagadnień:
- funkcje kreatywności językowej w Internecie;
- kreatywność językowa a typ komunikacji internetowej (konwersacyjny, korespondencyjny, hipertekstowy);
- kreatywność językowa a leksyka internetowa;
- kreatywność językowa a gatunki internetowe;
- portal społecznościowy jako narzędzie współczesnej komunikacji;
- marketing, reklama i PR w Internecie;
- onomastyka internetowa;
- relacja między tekstem a obrazem w Internecie.

Komitet naukowy:
dr Katarzyna Burska
dr Bartłomiej Cieśla

Sekretarze konferencji:

mgr Magdalena Nowakowska
Martyna Rzeźnik

Information

Address:
ul. Pomorska 171/173, Łódź
Application deadline for speakers:
18.02.2018
Fee:
150 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.