Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 07.06.2021 - 08.06.2021
Added on: 27.02.2021

Dyskursy internetowe a norma

Type of the event:
Conference
City or town:
Łódź
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Educators, Doctors

Zakład Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Dyskursy internetowe a norma”, która odbędzie się w formie online (za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams) w dniach 7–8 czerwca 2021 roku.

Główne dwa wzajemnie uzupełniające się zagadnienia, którym chcemy poświęcić nasze spotkanie, dotyczą — po pierwsze — wpływu dyskursów internetowych na współczesną normę językową i komunikacyjną, po drugie — kształtowania się norm zachowań komunikacyjnych, w tym językowych, w różnych typach dyskursów internetowych. Do dyskusji zapraszamy nie tylko językoznawców, lecz także medioznawców, kulturoznawców, socjologów, psychologów, antropologów, dydaktyków i metodyków nauczania zdalnego.

Proponujemy poddać naukowej refleksji między innymi następujące ogólne zagadnienia, które w toku Państwa rozważań zapewne zostaną uszczegółowione, zmodyfikowane, doprecyzowane:

  • dyskursy internetowe i ich typy a normy komunikacji,
  • internetowe wspólnoty komunikacyjne a kształtowanie się normy,
  • generyczne determinanty kształtowania się normy w dyskursach internetowych,
  • kultura językowych i pozajęzykowych zachowań w dyskursach internetowych,
  • normy zachowań komunikacyjnych i zwyczaje językowe w komunikacji zdalnej (np. w pracy zdalnej, w edukacji zdalnej),
  • zakłócenia norm językowo-komunikacyjnych w dyskursach internetowych,
  • dyskursy internetowe jako źródło zmian językowo-komunikacyjnych.

Formularz zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesłać do 15 kwietnia 2021 roku. Informację o przyjęciu tematu referatu oraz numer konta prześlemy do 20 kwietnia 2021 roku.

Opłata konferencyjna, która wynosi 200 zł, obejmuje obsługę informatyczną oraz publikację tekstów w punktowanym czasopiśmie uniwersyteckim AUL Folia Linguistica (po uzyskaniu dwu pozytywnych recenzji) lub w recenzowanej monografii wieloautorskiej wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Komitet organizacyjny:

prof. UŁ dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

dr hab. Katarzyna Jachimowska

dr Katarzyna Burska

dr Bartłomiej Cieśla

 

e-mail do kontaktu: zwjp@filologia.uni.lodz.pl

Information

Application deadline for speakers:
15.04.2021
Fee:
200 zł
Added on:
27 February 2021; 11:24 (Katarzyna Burska)
Edited on:
5 March 2021; 19:19 (Mariola Wilczak)

See also

19.12.2017

Kreatywność językowa w komunikacji internetowej

Koło Naukowe Językoznawców działające przy Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. Kreatywność językowa w komunikacji internetowej.

09.09.2018

Przemoc w komunikacji

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie oraz Katedra Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "Przemoc w komunikacji", która odbędzie się 29-30 listopada 2018 roku w Częstochowie.

23.03.2021

Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa. Językoznawstwo w trybie zdalnym i stacjonarnym /ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt zaprosić doktorantów, studentów i wszystkie osoby zainteresowane na siedemnastą edycję ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa. Językoznawstwo w trybie zdalnym i stacjonarnym, która stworzy okazję, by podzielić się swoimi badaniami oraz wspólnie zastanowić się nad tym, w jaki sposób dynamicznie zmieniająca się sytuacja na świecie może wpływać na tematykę czy metodologię badań, jakie szanse i zagrożenia dla nauki stwarza.

13.05.2016

LXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Problematyka Zjazdu: Norma a język i językoznawstwo  

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.