Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 13.05.2023 - 14.05.2023
Added on: 27.04.2023

Dialogi i monologi 3: Język w (u)życiu

Type of the event:
Conference

Międzywydziałowe Koło Językoznawstwa Synchronicznego zaprasza do wzięcia udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Dialogi i monologi 3: "Język w (u)życiu”, która odbędzie się w dniach 13-14 maja 2023 roku w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom.

Krąg tematyczny wyznaczają następujące zagadnienia:

 • retoryka,
 • język i komunikacja w mediach,
 • manipulacja i perswazja w różnych typach dyskursu,
 • język a teksty kultury;
 • przekłady intersemiotyczne;
 • dialog(i) między językami;
 • badania językowego obrazu świata;
 • lingwistyka kognitywna;
 • socjolekty i profesjolekty, stylizacje językowe w literaturze i innych tekstach kultury;
 • językowa analiza tekstów literackich,
 • zagadnienie metafory w tekście literackim,
 • stylizacje językowe w literaturze (socjolekty, profesjolekty,
 • język autorów,
 • leksyka i gramatyka w tekstach literackich,
 • tłumaczenia i przekłady,
 • przekłady intersemiotyczne,
 • wpływ polszczyzny literackiej na język ogólny (normy, wzorce, mody językowe, skrzydlate słowa),
 • gatunki i podgatunki,
 • dydaktyka nauczania języka polskiego i literatury polskiej,
 • glottodydaktyka.

Komitet naukowy:

Dr hab. Iwona Burkacka, Instytut Języka Polskiego
Dr Marcin Będkowski, Instytut Języka Polskiego
Dr Michał Friedrich, Instytut Polonistyki Stosowanej
Dr Tomasz Jędrzejwski, Instytut Literatury Polskiej

Komitet organizacyjny:

Karol Kwiecień
Przemysław Megger
Aleksandra Orzechowicz
Maria Rudnewa

Swojego patronatu wydarzeniu udzielili: Prodziekan ds. studenckich Wydziału Polonistyki UW dr Łukasz Książyk, Fundacja Języka Polskiego, Instytut Polonistyki Stosowanej, Instytut Języka Polskiego UW oraz Instytut Literatury Polskiej UW.

Information

Address:
wydarzenie online
Fee:
bez opłat
Added on:
27 April 2023; 15:37 (Mariola Wilczak)
Edited on:
27 April 2023; 15:37 (Mariola Wilczak)

See also

19.04.2022

Dialogi i monologi 2: Język w literaturze – literatura w języku /studencko-doktorancka konferencja naukowa

Międzywydziałowe Koło Językoznawstwa Synchronicznego ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Dialogi i monologi 2: Język w literaturze – literatura w języku”, która odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2022 roku w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom.

19.03.2018

Spotkanie inauguracyjne Komitetu Naukowego cyfrowego Słownika biobibliograficznego tłumaczy literatury

W skład Komitetu wchodzą: prof. Ewa Głębicka, dr Alicja Szałagan, dr hab. Ewa Kołodziejczyk, prof. Roman Loth, prof. Jerzy Snopek, prof. Marek Bieńczyk, Małgorzata Łukasiewicz, prof. Krzysztof Hejwowski (UW), prof. Jerzy Jarniewicz (UŁ), dr Adam Pomorski (prezes PEN Clubu), Piotr Sommer (red. nacz. "Literatury na Świecie").

18.03.2023

Sylwetki i postawy duchowe w polskiej i ukraińskiej literaturze barokowej / międzynarodowa konferencja naukowa

Katedra Polonistyki i Przekładu / Katedra Literatury Ukraińskiej / Laboratorium Ukraińsko-Polskiego Pogranicza Literackiego Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina) oraz Katedra Współczesności i Tradycji Literackiej Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na międzynarodową konferencję naukową Sylwetki i postawy duchowe w polskiej i ukraińskiej literaturze barokowej, która odbędzie się 20 kwietnia br. w trybie zdalnym.

26.02.2020

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

W piątek, 22 lutego br. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się finał okręgowego etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.