Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 23.04.2022 - 24.04.2022
Added on: 19.04.2022

Dialogi i monologi 2: Język w literaturze – literatura w języku /studencko-doktorancka konferencja naukowa

Type of the event:
Conference
Target groups:
Students, PhD Students, Others

Międzywydziałowe Koło Językoznawstwa Synchronicznego ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Dialogi i monologi 2: Język w literaturze – literatura w języku”, która odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2022 roku w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom.

z materiałów promocyjnych organizatora

Roman Jakobson pisał, że „dążenie do oddzielenia poetyki od językoznawstwa jest usprawiedliwione tylko w tym wypadku, jeżeli dziedzina językoznawstwa zostaje bezprawnie ograniczona”. Wychodząc z założenia o interdyscyplinarności nauk humanistycznych, pragniemy poświęcić konferencję zagadnieniom wzajemnych stosunków, jakie zachodzą między językiem a literaturą, by wskazać, że obie te dyscypliny nieustannie na siebie oddziałują. Z tej przyczyny do udziału w konferencji zapraszamy językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, a także wszystkich badaczy innych dyscyplin, którzy są zainteresowani tematem.

Krąg tematyczny wyznaczają następujące zagadnienia:

  • językowa analiza tekstów literackich,
  • badanie językowego obrazu w tekstach kultury,
  • zagadnienie metafory w tekście literackim,
  • stylizacje językowe w literaturze (socjolekty, profesjolekty, gwary),
  • idiolekty autorów,
  • leksyka i gramatyka w tekstach literackich,
  • tłumaczenia i przekłady,
  • przekłady intersemiotyczne,
  • wpływ polszczyzny literackiej na język ogólny (normy, wzorce, mody językowe, skrzydlate słowa).

Abstrakty wraz ze swoimi danymi kontaktowymi prosimy wysyłać do 13 lutego 2022 roku.

Formularz dla uczestników biernych: https://forms.gle/txyMohnL9AysaZzP6

Za udział w konferencji nie jest przewidziana opłata.

Swojego patronatu udzielili: Prodziekan ds. studenckich Wydziału Polonistyki UW dr Łukasz Książyk, Fundacja Języka Polskiego, Instytut Języka Polskiego UW oraz Instytut Literatury Polskiej UW.

Skład Komitetu Naukowego:
dr hab. Iwona Burkacka, Instytut Języka Polskiego UW,
dr Tomasz Jędrzejewski, Instytut Literatury Polskiej UW,
dr hab. Magdalena Zawisławska, Instytut Języka Polskiego UW.

Skład Komitetu Organizacyjnego:
Karol Kwiecień,
Agata Łojek,
Przemysław Megger,
Jadwiga Mik,
Aleksandra Orzechowicz.

(Opis wydarzenia pochodzi od jego Organizatora).

Information

Fee:
bez opłat
Added on:
19 April 2022; 14:02 (Mariola Wilczak)
Edited on:
19 April 2022; 14:02 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.