Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 14.05.2022
Added on: 22.03.2022

Efektywna, efektowna i etyczna komunikacja

Type of the event:
Conference
Target groups:
Students, PhD Students, Others

Koło Naukowe Prostego Języka i Koło Naukowe Retoryki Gadu-gadu, działające przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej pt. „Efektywna, efektowna i etyczna komunikacja”, która odbędzie się 14-15 maja 2022 r. w formule online.
 

Temat konferencji nawiązuje do autorskiej definicji retoryki sformułowanej na potrzeby popularyzacji sztuki dobrej mowy*. Tak rozumiana komunikacja zbieżna jest z ruchem prostego języka, w którym również nacisk położony jest na efektywne i etyczne sposoby porozumiewania się. Łącząc te dwie zbieżne idee, tworzymy pole do poszukiwań zarówno podobieństw, jak i rozbieżności wymienionych zagadnień, a także zachęcamy do refleksji nad efektywnością, efektownością i etycznością w języku w każdym wymiarze jego użycia.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy osoby zainteresowane zagadnieniami prostego języka i retoryki – w kontekście nie tylko językoznawczym, lecz także medioznawczym, kulturoznawczym, literaturoznawczym, filozoficznym czy socjologicznym. Konferencja jest skierowana do studentów wszystkich poziomów nauczania: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Niezwykle miło będzie nam gościć także wszystkich tych, dla których ważne są praktyczne aspekty komunikacji – przedstawicieli świata mediów (społecznościowych), biznesu, administracji i innych instytucji.

Referaty mogą dotyczyć zagadnień, w których komunikacja analizowana jest jako:

EFEKTYWNA «taka, która jest przede wszystkim skuteczna, przynosi zamierzone efekty»

• socjolekty i profesjolekty a efektywność komunikacji w środowisku pracy

• style funkcjonalne polszczyzny

• język i komunikacja w administracji, biznesie itp.

• efektywna komunikacja ustna

EFEKTOWNA «taka, która przykuwa uwagę, wyróżnia się oryginalnością»
• tropy i figury retoryczne w literaturze i poza nią
• język dziennikarzy, publicystów, przedstawicieli świata kultury, twórców internetowych itp.
• komunikacja i wizerunek w mediach, również w mediach społecznościowych
• granice upraszczania komunikacji

ETYCZNA «taka, która ma na względzie dobro innych uczestników komunikacji, nie przekracza ich granic, nie działa świadomie na ich niekorzyść»
• perswazja i manipulacja i ich granice
• empatia i skupienie na potrzebach odbiorcy jako podstawa usprawniania komunikacji
• etyka słowa a estetyka
• prosto i elegancko a prostacko i niestosownie – etyka słowa a etykieta

Pod uwagę weźmiemy również zgłoszenia spoza przywołanych tu kręgów tematycznych.


Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza: https://forms.gle/wTNdFrDupLRMxmYU9 – do 17 kwietnia 2022 r.

Po konferencji planujemy opublikować recenzowaną monografię wieloautorską w jednym z wydawnictw znajdujących się na liście MEiN.

Opłata konferencyjna wynosi 50 złotych i pokrywa koszty publikacji pokonferencyjnej.


Patronat nad konferencją objęły: Instytut Języka Polskiego UW, Instytut Polonistyki Stosowanej UW, Polskie Towarzystwo Retoryczne i Fundacja Języka Polskiego.

Komitet naukowy:
– dr Elżbieta Pawlak-Hejno (UMCS)
– dr Ewa Modrzejewska (UW)
– dr Magdalena Wanot-Miśtura (UW)
– dr Marcin Będkowski (UW)

Komitet organizacyjny:
– Agnieszka Olender
– Alicja Dzięcioł
– Dominika Kieszkowska
– mgr Kinga Rogowska
– Monika Miłosz
– Paulina Bednarek
– Paulina Wiśniewska
– Piotr Stobiecki
– mgr Weronika Pisula
– Wiktoria Godlewska

* Definicja retoryki autorstwa dr Ewy Modrzejewskiej: E. Modrzejewska, O (nie-)wiarygodności – wykład w ramach Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich, 6.12.2020, https://www.youtube.com/watch?v=5auRDdHBo0s:

 

Information

Address:
wydarzenie online
Application deadline for speakers:
17.04.2022
Fee:
50 zł
Added on:
22 March 2022; 18:32 (Mariola Wilczak)
Edited on:
22 March 2022; 21:26 (Mariola Wilczak)

See also

08.02.2018

Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?

Zakład Języka Niemieckiego Instytut Filologii Germańskiej oraz Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji "Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?", która odbędzie się w dniach 18-19 października 2018 r. w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

31.05.2019

Retoryka i medycyna / XVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego

Polskie Towarzystwo Retoryczne wspólnie z Interdyscyplinarnym Centrum Retoryki Stosowanej Pro Rhetorica (IBL PAN) zapraszają na XVIII Konferencję PTR zatytułowaną Retoryka i medycyna, która odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2019 roku (poniedziałek – wtorek) w Warszawie.

27.09.2021

Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu / XIX Konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego

Polskie Towarzystwo Retoryczne wspólnie z Katedrą Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na XIX konferencję PTR zatytułowaną Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu.

01.06.2016

Powinowactwa retoryki

Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Instytutu Filologii Polskiej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Zespół Kultury Żywego Słowa Rady Języka Polskiego zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Powinowactwa retoryki”, która odbędzie w dniach 6-8 czerwca 2016 roku. Jest to czwarte spotkanie poświęcone zagadnieniom retorycznym organizowane w Poznaniu. Tym razem przyjrzymy się związkom retoryki z filozofią, szeroko pojętą komunikacją medialną, komunikacją polityczną, ale też sztuką wizualną, teatralną i muzyczną. Ilustracją retoryki muzycznej będzie koncert „Vioratoria” w wykonaniu studentów i pedagogów Zakładu Instrumentów Historycznych Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego, na który również serdecznie zapraszamy (7 czerwca, godz. 19.30 Aula im. S. Stuligrosza, ul. św. Marcin 87).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.