Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 22.03.2021 - 23.03.2021
Added on: 28.01.2021

Kreatywność językowa w marketingu

Type of the event:
Conference
Target groups:
Students, PhD Students, Doctors

Koło Naukowe Językoznawców działające przy Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego z wielką przyjemnością zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej młodych badaczy pt. Kreatywność językowa w marketingu, która odbędzie się w dniach 22–23 marca 2021 r. za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Zaproszenie kierujemy do studentów, doktorantów i młodych doktorów reprezentujących filologię polską, filologie obce, dziennikarstwo, medioznawstwo, komunikację społeczną i kierunki pokrewne.

Już po raz czwarty chcielibyśmy zachęcić Państwa do udziału w dyskusji dotyczącej kreatywności językowej, która stanowiła przedmiot rozważań w ubiegłych latach podczas konferencji: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) (2014), Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej (2016) oraz Kreatywność językowa w komunikacji internetowej (2018). Tym razem centrum naszego zainteresowania postanowiliśmy uczynić kreatywne zabiegi językowe i tekstowe wykorzystywane w marketingu.

Rosnące znaczenie internetu jako medium komunikacyjnego sprawia, że pojawia się coraz więcej strategii marketingowych opartych na doborze środków językowych oddziałujących na odbiorcę ze względu na nietypową formę. Im bardziej oryginalny czy wręcz kontrowersyjny jest przekaz reklamowy, tym większe zainteresowanie wzbudza on u konsumentów. Język i tekst stanowią – obok środków pozawerbalnych – podstawowe narzędzia marketingowe służące do wywierania wpływu na odbiorcę. Jako językoznawcy chcielibyśmy, aby tematyka referatów koncentrowała się wokół przejawów kreatywności językowej w różnych rodzajach działań marketingowych.

Proponujemy następujący zakres zagadnień:

 • środki językowe w reklamie prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej, outdoorowej,
 • style funkcjonalne języka w reklamie,
 • metaforyka, frazeologia, intertekstualność i słowotwórstwo w przekazach reklamowych,
 • dobór środków językowych a grupa docelowa, np. trendy feministyczne, slang młodzieżowy, regionalizmy w marketingu,
 • infantylizacja, brutalizacja, wulgaryzacja języka reklamy,
 • kreatywność a gatunki wypowiedzi marketingowych,
 • budowanie narracji w reklamie i biznesie (storytelling),
 • wykorzystanie języka mediów społecznościowych w marketingu, np. hashtagi,
 • grzeczność i niegrzeczność językowa w reklamie,
 • wartościowanie w przekazach reklamowych,
 • wykorzystanie skojarzeń i aluzji, np. real-time marketing,
 • językowe środki perswazji i manipulacji w marketingu,
 • humor i karnawalizacja języka w marketingu politycznym,
 • nazwy własne i slogany reklamowe.

Dopuszczamy możliwość rozszerzenia dyskusji o zagadnienia zaproponowane przez uczestników. Przewidywany czas wystąpienia to 20 minut.

Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 15 lutego 2021 r.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje koszt zdalnego udziału w konferencji i publikacji o charakterze monograficznym. Wygłoszone referaty zostaną wydane po otrzymaniu pozytywnych recenzji.

Po zaakceptowaniu przez organizatorów przesłanych zgłoszeń powiadomimy Państwa  o szczegółach związanych z płatnością.

Bieżące komunikaty dotyczące konferencji mogą Państwo śledzić na stronie wydarzenia na Facebooku.

Komitet naukowy konferencji

dr Katarzyna Burska            

dr Bartłomiej Cieśla

Sekretarze konferencji                                                     

mgr Beata Kacperska                                                          

mgr Aleksandra Kujawiak

Regulamin konferencji dostępny tutaj.

Information

Application deadline for speakers:
15.02.2021
Fee:
150 zł
Added on:
28 January 2021; 13:15 (Katarzyna Burska)
Edited on:
15 March 2021; 15:39 (Mariola Wilczak)

See also

21.02.2021

Studencko-doktorancka konferencja naukowa “Dialogi i monologi”

Koło Naukowe Retoryki „Gadu-gadu” oraz Międzywydziałowe Koło Językoznawstwa Synchronicznego - Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku - mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Dialogi i monologi”, która odbędzie się w dniach 22-23 maja 2021 roku w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom.

30.04.2016

Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku

Konferencja "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku", która odbędzie się w dniach 7-8 XI 2016 w Gorzowie Wielkopolskim, projektowana jest jako kontynuacja dwóch cykli konferencyjnych "Literatura w mediach. Media w literaturze" oraz "Język i literatura w świecie ponowoczesnym". Tegoroczną konferencję organizuje Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Telewizją Polską S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Celem konferencji "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku" jest spotkanie literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, medioznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin, których przedmiotem zainteresowania są sposoby przedstawiania drukowanych utworów literackich w przekazach pośrednich, m.in. ikonicznych, audialnych, audiowizualnych, hipertekstowych.

17.03.2016

Obszary polonistyki. Inny/Obcy w polskiej kulturze, literaturze i języku | III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów

Koło Naukowe Polonistów i Koło Naukowe Antropologów Kultury Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na  III  Konferencję  Naukową  „Obszary  Polonistyki.  Inny/  Obcy w polskiej kulturze, literaturze i języku”, która odbędzie się 5 kwietnia 2016 roku w  Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

16.10.2020

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa  Uniwersytetu Rzeszowskiego  oraz Koło Naukowe Polonistów  zapraszają młodych naukowców, doktorantów i studentów na kolejną,  ogólnopolską konferencję naukową z cyklu OBSZARY POLONISTYKI 7, która odbędzie się w trybie zdalnym 26 listopada 2020 roku. Temat siódmego spotkania brzmi: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.