Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 02.12.2022 - 02.12.2022
Added on: 07.10.2022

Słowotwórstwo w różnych dyskursach

Type of the event:
Conference
City or town:
Gdańsk

Zakład Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji językoznawczej.

Zdj. Suzy Hazelwood z Pexels

Jest to X konferencja językoznawcza z cyklu „W świecie słów i znaczeń” poświęcona pamięci Profesora Bogusława Krei, organizowana w celu kontynuowania i rozwijania badań zainicjowanych przez Profesora. Przedmiotem rozmów i referatów w tej edycji będą różnorodne zjawiska słowotwórcze w języku polskim oraz w innych językach słowiańskich.

Proponowane zagadnienia:

  • perswazyjne środki słowotwórcze w dyskursie medialnym;
  • narzędzia słowotwórczej dyskredytacji oponenta we współczesnym dyskursie politycznym;
  • opis środków słowotwórczych w dyskursach feministycznych;
  • opis wybranego typu słowotwórczego, kategorii słowotwórczej lub techniki słowotwórczej w systemie językowym i w tekstach, zwłaszcza w literaturze i mediach;
  • kreatywność słowotwórcza w dyskursie internetowym;
  • potencjał marketingowy neologizmów słowotwórczych.

Organizatorzy zachęcają również do zgłaszania własnych propozycji. Czas przewidziany na jedno wystąpienie to 20 minut.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. Obejmuje ona obiad oraz koszty publikacji referatów w monografii wieloautorskiej.  Opłatę należy przekazać na konto 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 do dnia 4 listopada 2022 r. Organizatorzy konferencji nie zapewniają uczestnikom noclegów.

Wszyscy zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: zwjp@ug.edu.pl. Na zgłoszenia organizatorzy oczekują do 20 października 2022 roku.

w imieniu organizatorów

dr hab. Ewa Badyda, prof. UG.

dr Katarzyna Furmaniak

dr Beata Jędrzejczak

Na zdjęciu: Prof. Bogusław Kreja

Information

Address:
Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
Application deadline for speakers:
04.11.2022
Application deadline for participants:
04.11.2022
Fee:
400 zł
Added on:
7 October 2022; 11:51 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
7 October 2022; 11:51 (Mariola Wilczak)

See also

23.02.2022

Wacław Potocki w czterechsetną rocznicę urodzin

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji naukowej, która odbywać się będzie w Bieczu  27 i 28 października roku 2022. Jej głównym i jedynym bohaterem będzie Wacław Potocki, a konferencja odbywa się w roku, w którym obchodzimy 400. rocznicę urodzin Mistrza z Łużnej.

23.03.2022

Gwara jako medium kulturowe. Historia i współczesność

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Gwara jako medium kulturowe. Historia i współczesność”, organizowanej przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polską Akademię Nauk Oddział w Łodzi w dniach 21-22 września 2022 r. Jest to trzecie spotkanie z cyklu „Język – region – kultura”.

02.12.2017

V konferencja z cyklu "Język - obyczaj - wspólnota"

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na V konferencję naukową historyków języka polskiego z cyklu: Język – obyczaj – wspólnota.

03.08.2018

Oblicza polskiego patriotyzmu. Literatura – kultura – język (od czasów najdawniejszych do współczesności)

W roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.  Zaowocowała ona szeregiem dyskusji, spotkań i konferencji naukowych na temat znaczenia tej doniosłej daty dla kształtowania się postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie w różnych okresach historycznych. Olsztyńskie środowisko polonistyczne pragnie także zaznaczyć swoją obecność w tej debacie. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.