Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 20.03.2018 - 21.03.2018
Data dodania: 19.12.2017

Kreatywność językowa w komunikacji internetowej

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Łódź
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci

Koło Naukowe Językoznawców działające przy Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. Kreatywność językowa w komunikacji internetowej.

Dyskusja nad językiem w Internecie zostanie osadzona w kontekście kreatywności językowej - w jej wymiarze leksykalnym, składniowym, tekstologicznym i graficznym. Temat wydaje  się ważny nie tylko ze względu na proponowany aspekt opisu, lecz także charakter komunikacji internetowej, z definicji — ulotnej i fragmentarycznej, będącej zbiorem interesujących, ale okazjonalnych form przekazu.

Planowane spotkanie stanowić będzie kontynuację dyskusji na temat oryginalności słownej podjętych na Uniwersytecie Łódzkim w ramach dwóch konferencji: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) (w maju 2014 roku) oraz Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej (w kwietniu 2016 roku).

Tematyka referatów może koncentrować się wokół następujących zagadnień:
- funkcje kreatywności językowej w Internecie;
- kreatywność językowa a typ komunikacji internetowej (konwersacyjny, korespondencyjny, hipertekstowy);
- kreatywność językowa a leksyka internetowa;
- kreatywność językowa a gatunki internetowe;
- portal społecznościowy jako narzędzie współczesnej komunikacji;
- marketing, reklama i PR w Internecie;
- onomastyka internetowa;
- relacja między tekstem a obrazem w Internecie.

Komitet naukowy:
dr Katarzyna Burska
dr Bartłomiej Cieśla

Sekretarze konferencji:

mgr Magdalena Nowakowska
Martyna Rzeźnik

Informacje

Adres:
ul. Pomorska 171/173, Łódź
Data zgłaszania prelegentów:
18.02.2018
Opłata:
150 zł

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.