Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 19.04.2016 - 20.04.2016
Data dodania: 13.08.2015

Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Łódź
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej studencko-doktoranckiej konferencji pt. "Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej" organizowanej przez Koło Naukowe Językoznawców i Koło Naukowe „wKoło Języka” działające na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, która odbędzie się w Łodzi w dniach 19-20 kwietnia 2016 roku w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ przy ul. Kopcińskiego 16/18.
 
Planowane spotkanie stanowić będzie kontynuację dyskusji na temat oryginalności słownej podjętej na Uniwersytecie Łódzkim w maju 2014 roku w ramach konferencji Kreatywność językowa w komunikowaniu (się).
 
Do udziału w spotkaniu zapraszamy przede wszystkim językoznawców, literaturoznawców, medioznawców i kulturoznawców.
 
Chcielibyśmy, aby tematyka referatów koncentrowała się wokół następujących zagadnień:
• przejawy kreatywności leksykalnej i gramatycznej;
• funkcje kreatywności językowej;
• kreatywność słowna a typ dyskursu;
• kreatywność językowa a gatunek;
• kreatywność wypowiedzi literackich i paraliterackich;
• kreatywność słowna w środkach masowego przekazu i public relations;
• łączenie obrazu i słowa w przestrzeni publicznej;
• mechanizmy tworzenia nazw własnych;
• kreatywność językowa w przestrzeni miejskiej;
• kreatywność w idiolektach i socjolektach;
• kreatywność językowa w reklamie;
• kreatywność językowa w polityce.
Dopuszczamy możliwość rozszerzenia dyskusji o zagadnienia zaproponowane przez uczestników.
 
Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 29 lutego 2016 roku na adres e-mailowy: knj.lodz@gmail.com.
 
Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. Obejmuje koszt materiałów konferencyjnych, przerw kawowych oraz publikacji o charakterze monograficznym. Wygłoszone referaty zostaną wydane po otrzymaniu pozytywnych recenzji.
 
Komitet naukowy:
dr hab. Magdalena Pietrzak
dr hab. Rafał Zarębski
dr Katarzyna Burska
dr Bartłomiej Cieśla
 
Komitet organizacyjny:
członkowie Koła Naukowego Językoznawców UŁ oraz Koła Naukowego „wKoło Języka”
 
Sekretarze:
mgr Rafał Maćkowiak, lic. Katarzyna Pajor

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
29.02.2016 22:30
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.