Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 05.04.2016 - 05.04.2016
Дата размещения: 17.03.2016

Obszary polonistyki. Inny/Obcy w polskiej kulturze, literaturze i języku | III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów

Начало событияВид события:
Конференция
Организаторы:

Koło Naukowe Polonistów i Koło Naukowe Antropologów Kultury Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na  III  Konferencję  Naukową  „Obszary  Polonistyki.  Inny/  Obcy w polskiej kulturze, literaturze i języku”, która odbędzie się 5 kwietnia 2016 roku w  Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podczas konferencji chcemy skoncentrować się na rozważaniach dotyczących literatury, języka i kultury, a także badać zależności, jakie występują między tymi „obszarami polonistyki”, zwłaszcza w kontekście obcości i inności. Nasze naukowe spotkanie wychodzi naprzeciw zainteresowaniom studentów i doktorantów, które wynikają z toczącej się w Polsce i Europie dyskusji na temat uchodźców i imigrantach. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt obcości związanej z nasilającymi się działaniami terrorystów z tzw. państwa islamskiego, ale także inności wynikającej z wielokulturowości Polski na przestrzeni wieków. Zależy nam na wyeksponowaniu tej tematyki w badaniach polonistycznych.

Proponujemy następujące kręgi tematyczne:

  1. Inny/Obcy w metodologii badań literaturoznawczych i antropologicznych.
  2. Inny/Obcy a postkolonializm.
  3. Literackie i kulturowe obrazy Innego.
  4. Językowy obraz Innego.
  5. Leksykalne wyznaczniki obcości w tekście.
  6. Inny/ Obcy w badaniach semantycznych. Czekamy również na inne propozycje tematów.

Na zgłoszenia czekamy do 1 lutego 2016 roku. Karty zgłoszeniowe (zawierające temat wystąpienia, krótki abstrakt, a ponadto: imię, nazwisko, tytuł naukowy, reprezentowany ośrodek, adres kontaktowy, e-mail, telefon) prosimy wysyłać na adres obszarypolonistyki3@wp.pl.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje koszty poczęstunków w przerwach konferencji i koszty publikacji artykułów pozytywnie zaopiniowanych do druku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów wystąpień. Informacja o przyjęciu danego tematu lub odrzuceniu go – 15 lutego.

 

Komitet Naukowy:                                                                              Komitet Organizacyjny:

dr hab. prof. UR Jolanta Pasterska                                                mgr Karolina Krzysztoń

dr hab. Ewa Oronowicz-Kida                                                           lic. Anna Pelczarska

dr Agnieszka Myszka                                                                         Anna Mucha

                                        Mateusz Kucab

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
01.02.2016 22:30
Дата размещения:
17 марта 2016; 19:53 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
30 марта 2016; 22:45 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

30.04.2016

Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku

Konferencja "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku", która odbędzie się w dniach 7-8 XI 2016 w Gorzowie Wielkopolskim, projektowana jest jako kontynuacja dwóch cykli konferencyjnych "Literatura w mediach. Media w literaturze" oraz "Język i literatura w świecie ponowoczesnym". Tegoroczną konferencję organizuje Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Telewizją Polską S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Celem konferencji "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku" jest spotkanie literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, medioznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin, których przedmiotem zainteresowania są sposoby przedstawiania drukowanych utworów literackich w przekazach pośrednich, m.in. ikonicznych, audialnych, audiowizualnych, hipertekstowych.

02.06.2017

Rozważna i/czy romantyczna - kobiecość na przestrzeni wieków / I Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców

Celem spotkania jest dyskusja na temat wizerunku i roli kobiety na przestrzeni wieków w ujęciu historycznym, filozoficznym, językoznawczym, literaturoznawczym i kulturoznawczym. Konferencja stanowi również doskonałą okazję do podsumowania dotychczasowego stanu badań z zakresu historii kobiet, nakreślenia nowych problemów badawczych, a także integracji środowiska przedstawicieli nauk humanistycznych zajmujących się omawianą tematyką.

16.10.2020

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa  Uniwersytetu Rzeszowskiego  oraz Koło Naukowe Polonistów  zapraszają młodych naukowców, doktorantów i studentów na kolejną,  ogólnopolską konferencję naukową z cyklu OBSZARY POLONISTYKI 7, która odbędzie się w trybie zdalnym 26 listopada 2020 roku. Temat siódmego spotkania brzmi: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej.

16.10.2020

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa  Uniwersytetu Rzeszowskiego  oraz Koło Naukowe Polonistów  zapraszają młodych naukowców, doktorantów i studentów na kolejną,  ogólnopolską konferencję naukową z cyklu OBSZARY POLONISTYKI 7, która odbędzie się w trybie zdalnym 26 listopada 2020 roku. Temat siódmego spotkania brzmi: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах