Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 05.04.2016 - 05.04.2016
Added on: 17.03.2016

Obszary polonistyki. Inny/Obcy w polskiej kulturze, literaturze i języku | III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów

Type of the event:
Conference

Koło Naukowe Polonistów i Koło Naukowe Antropologów Kultury Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na  III  Konferencję  Naukową  „Obszary  Polonistyki.  Inny/  Obcy w polskiej kulturze, literaturze i języku”, która odbędzie się 5 kwietnia 2016 roku w  Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podczas konferencji chcemy skoncentrować się na rozważaniach dotyczących literatury, języka i kultury, a także badać zależności, jakie występują między tymi „obszarami polonistyki”, zwłaszcza w kontekście obcości i inności. Nasze naukowe spotkanie wychodzi naprzeciw zainteresowaniom studentów i doktorantów, które wynikają z toczącej się w Polsce i Europie dyskusji na temat uchodźców i imigrantach. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt obcości związanej z nasilającymi się działaniami terrorystów z tzw. państwa islamskiego, ale także inności wynikającej z wielokulturowości Polski na przestrzeni wieków. Zależy nam na wyeksponowaniu tej tematyki w badaniach polonistycznych.

Proponujemy następujące kręgi tematyczne:

  1. Inny/Obcy w metodologii badań literaturoznawczych i antropologicznych.
  2. Inny/Obcy a postkolonializm.
  3. Literackie i kulturowe obrazy Innego.
  4. Językowy obraz Innego.
  5. Leksykalne wyznaczniki obcości w tekście.
  6. Inny/ Obcy w badaniach semantycznych. Czekamy również na inne propozycje tematów.

Na zgłoszenia czekamy do 1 lutego 2016 roku. Karty zgłoszeniowe (zawierające temat wystąpienia, krótki abstrakt, a ponadto: imię, nazwisko, tytuł naukowy, reprezentowany ośrodek, adres kontaktowy, e-mail, telefon) prosimy wysyłać na adres obszarypolonistyki3@wp.pl.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje koszty poczęstunków w przerwach konferencji i koszty publikacji artykułów pozytywnie zaopiniowanych do druku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów wystąpień. Informacja o przyjęciu danego tematu lub odrzuceniu go – 15 lutego.

 

Komitet Naukowy:                                                                              Komitet Organizacyjny:

dr hab. prof. UR Jolanta Pasterska                                                mgr Karolina Krzysztoń

dr hab. Ewa Oronowicz-Kida                                                           lic. Anna Pelczarska

dr Agnieszka Myszka                                                                         Anna Mucha

                                        Mateusz Kucab

Information

Application deadline for speakers:
01.02.2016 22:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.