Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 05.04.2016 - 05.04.2016
Added on: 17.03.2016

Obszary polonistyki. Inny/Obcy w polskiej kulturze, literaturze i języku | III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów

Type of the event:
Conference

Koło Naukowe Polonistów i Koło Naukowe Antropologów Kultury Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na  III  Konferencję  Naukową  „Obszary  Polonistyki.  Inny/  Obcy w polskiej kulturze, literaturze i języku”, która odbędzie się 5 kwietnia 2016 roku w  Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podczas konferencji chcemy skoncentrować się na rozważaniach dotyczących literatury, języka i kultury, a także badać zależności, jakie występują między tymi „obszarami polonistyki”, zwłaszcza w kontekście obcości i inności. Nasze naukowe spotkanie wychodzi naprzeciw zainteresowaniom studentów i doktorantów, które wynikają z toczącej się w Polsce i Europie dyskusji na temat uchodźców i imigrantach. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt obcości związanej z nasilającymi się działaniami terrorystów z tzw. państwa islamskiego, ale także inności wynikającej z wielokulturowości Polski na przestrzeni wieków. Zależy nam na wyeksponowaniu tej tematyki w badaniach polonistycznych.

Proponujemy następujące kręgi tematyczne:

  1. Inny/Obcy w metodologii badań literaturoznawczych i antropologicznych.
  2. Inny/Obcy a postkolonializm.
  3. Literackie i kulturowe obrazy Innego.
  4. Językowy obraz Innego.
  5. Leksykalne wyznaczniki obcości w tekście.
  6. Inny/ Obcy w badaniach semantycznych. Czekamy również na inne propozycje tematów.

Na zgłoszenia czekamy do 1 lutego 2016 roku. Karty zgłoszeniowe (zawierające temat wystąpienia, krótki abstrakt, a ponadto: imię, nazwisko, tytuł naukowy, reprezentowany ośrodek, adres kontaktowy, e-mail, telefon) prosimy wysyłać na adres obszarypolonistyki3@wp.pl.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje koszty poczęstunków w przerwach konferencji i koszty publikacji artykułów pozytywnie zaopiniowanych do druku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów wystąpień. Informacja o przyjęciu danego tematu lub odrzuceniu go – 15 lutego.

 

Komitet Naukowy:                                                                              Komitet Organizacyjny:

dr hab. prof. UR Jolanta Pasterska                                                mgr Karolina Krzysztoń

dr hab. Ewa Oronowicz-Kida                                                           lic. Anna Pelczarska

dr Agnieszka Myszka                                                                         Anna Mucha

                                        Mateusz Kucab

Information

Application deadline for speakers:
01.02.2016 22:30
Added on:
17 March 2016; 19:53 (Sylwia Pikula)
Edited on:
30 March 2016; 22:45 (Mariola Wilczak)

See also

30.04.2016

Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku

Konferencja "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku", która odbędzie się w dniach 7-8 XI 2016 w Gorzowie Wielkopolskim, projektowana jest jako kontynuacja dwóch cykli konferencyjnych "Literatura w mediach. Media w literaturze" oraz "Język i literatura w świecie ponowoczesnym". Tegoroczną konferencję organizuje Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Telewizją Polską S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Celem konferencji "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku" jest spotkanie literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, medioznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin, których przedmiotem zainteresowania są sposoby przedstawiania drukowanych utworów literackich w przekazach pośrednich, m.in. ikonicznych, audialnych, audiowizualnych, hipertekstowych.

02.06.2017

Rozważna i/czy romantyczna - kobiecość na przestrzeni wieków / I Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców

Celem spotkania jest dyskusja na temat wizerunku i roli kobiety na przestrzeni wieków w ujęciu historycznym, filozoficznym, językoznawczym, literaturoznawczym i kulturoznawczym. Konferencja stanowi również doskonałą okazję do podsumowania dotychczasowego stanu badań z zakresu historii kobiet, nakreślenia nowych problemów badawczych, a także integracji środowiska przedstawicieli nauk humanistycznych zajmujących się omawianą tematyką.

16.10.2020

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa  Uniwersytetu Rzeszowskiego  oraz Koło Naukowe Polonistów  zapraszają młodych naukowców, doktorantów i studentów na kolejną,  ogólnopolską konferencję naukową z cyklu OBSZARY POLONISTYKI 7, która odbędzie się w trybie zdalnym 26 listopada 2020 roku. Temat siódmego spotkania brzmi: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej.

16.10.2020

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa  Uniwersytetu Rzeszowskiego  oraz Koło Naukowe Polonistów  zapraszają młodych naukowców, doktorantów i studentów na kolejną,  ogólnopolską konferencję naukową z cyklu OBSZARY POLONISTYKI 7, która odbędzie się w trybie zdalnym 26 listopada 2020 roku. Temat siódmego spotkania brzmi: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.