Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 22.10.2021 - 23.10.2021
Дата размещения: 28.05.2021

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Norwid wobec młodości"

Начало событияВид события:
Конференция

Uniwersytet w Białymstoku - Wydział Filologiczny, Kolegium Literaturoznawstwa - Kolegium Językoznawstwa, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” - Pracownia Komparatystyki Kulturowej, Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów, IV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Białymstoku oraz Teatr Wierszalin mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Norwid wobec młodości”, która odbędzie się w Białymstoku i w Supraślu 22-23 października 2021 roku. 

Wydarzeniem tym pragniemy włączyć się do obchodów Roku Norwidowskiego, ogłoszonego przez Sejm RP z okazji dwusetnej rocznicy urodzin autora Promethidiona, Quidama, Vade-mecum, Rzeczy o wolności słowa
Celem konferencji jest spojrzenie na twórczość Norwida – pisarza, sztukmistrza, intelektualisty o zainteresowaniach łączących perspektywę jednostkowego doświadczenia z dziejami kultur i cywilizacji – przez pryzmat pytań o młodość rozumianą zarówno w sensie egzystencjalnym, jak i kulturowym, rozpatrywaną w rozmaitych konfiguracjach problemowych. Ponadto chcielibyśmy podyskutować o sposobach adaptowania Norwidowej twórczości do potrzeb edukacji szkolnej. Interesuje nas również Norwid jako inspiracja dla artystów młodego pokolenia.

Proponujemy następujące zagadnienia badawcze:
• młodość jako temat, motyw, idea w twórczości Norwida
• młodość w języku Norwida
• młodość jako cecha bohatera Norwidowskiego
• twórczość Norwida w kontekście literackich, artystycznych, filozoficznych, religijnych ujęć młodości
• młodość jako wartość/ młodość jako brzemię
• młodość w wymiarze pokoleniowym
• młodość i emocjonalność
• młodość wobec starości
• młodość i płeć
• „młode” i „stare” kultury, cywilizacje
• „młode” i „stare” – formy i gatunki literackie
• młodość i nowoczesność
• Norwid jako młodszy romantyk
• „młoda piśmienność warszawska”
• Norwid wobec młodości romantyzmu
• recepcja szkolna twórczości Norwida – praktyka i nowe propozycje
• Norwid jako inspiracja dla młodych twórców
• „odmładzanie” Norwida we współczesnej kulturze popularnej

Harmonogram:
• 4 września 2021 – termin zgłaszania tematów na adres: norwid.konferencja@gmail.com
• 14 września 2021 – powiadomienie o przyjęciu tematów
• 22–23 października 2021 – termin konferencji
• 17 grudnia 2021 – termin nadsyłania tekstów do recenzowanej monografii pokonferencyjnej.


Komitet Honorowy:
dr hab. Andrzej Baranow, prof. UwB (UwB)
prof. dr hab. Piotr Chlebowski (KUL)
prof. dr hab. Elżbieta Dąbrowicz (UwB) – przewodnicząca
dr Jolanta Doschek (Wiedeń)
prof. dr hab. Maria Kalinowska (AL, UW)
mgr Bożena Karpowicz (IV LO)
dr hab. Ewa Nawrocka, prof. UG (UG)
prof. dr hab. Włodzimierz Szturc (UJ)
dyrektor Piotr Tomaszuk (Teatr Wierszalin)

Komitet Organizacyjny:
dr Marta Białobrzeska (SLO STO)
Szymon Bołtryk (Klub Humanistów, UwB) – sekretarz
Laura Gordziejczyk (Klub Humanistów, UwB)
dr Ewa Gorlewska (UwB) – sekretarz
dr hab. Krzysztof Korotkich(UwB) – przewodniczący
prof. dr hab. Jarosław Ławski (UwB)
Dariusz Matys (Teatr Wierszalin)
Natalia Kulesza (Klub Humanistów, UwB)
mgr Konrad Szczebiot (SDNH, UwB)
mgr Anna Zawadzka (IV LO)
Karol Zimnoch (Klub Humanistów, UwB)

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
04.09.2021
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
28 мая 2021; 15:50 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
28 мая 2021; 15:50 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах