Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 22.10.2021 - 23.10.2021
Added on: 28.05.2021

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Norwid wobec młodości"

Type of the event:
Conference

Uniwersytet w Białymstoku - Wydział Filologiczny, Kolegium Literaturoznawstwa - Kolegium Językoznawstwa, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” - Pracownia Komparatystyki Kulturowej, Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów, IV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Białymstoku oraz Teatr Wierszalin mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Norwid wobec młodości”, która odbędzie się w Białymstoku i w Supraślu 22-23 października 2021 roku. 

Wydarzeniem tym pragniemy włączyć się do obchodów Roku Norwidowskiego, ogłoszonego przez Sejm RP z okazji dwusetnej rocznicy urodzin autora Promethidiona, Quidama, Vade-mecum, Rzeczy o wolności słowa
Celem konferencji jest spojrzenie na twórczość Norwida – pisarza, sztukmistrza, intelektualisty o zainteresowaniach łączących perspektywę jednostkowego doświadczenia z dziejami kultur i cywilizacji – przez pryzmat pytań o młodość rozumianą zarówno w sensie egzystencjalnym, jak i kulturowym, rozpatrywaną w rozmaitych konfiguracjach problemowych. Ponadto chcielibyśmy podyskutować o sposobach adaptowania Norwidowej twórczości do potrzeb edukacji szkolnej. Interesuje nas również Norwid jako inspiracja dla artystów młodego pokolenia.

Proponujemy następujące zagadnienia badawcze:
• młodość jako temat, motyw, idea w twórczości Norwida
• młodość w języku Norwida
• młodość jako cecha bohatera Norwidowskiego
• twórczość Norwida w kontekście literackich, artystycznych, filozoficznych, religijnych ujęć młodości
• młodość jako wartość/ młodość jako brzemię
• młodość w wymiarze pokoleniowym
• młodość i emocjonalność
• młodość wobec starości
• młodość i płeć
• „młode” i „stare” kultury, cywilizacje
• „młode” i „stare” – formy i gatunki literackie
• młodość i nowoczesność
• Norwid jako młodszy romantyk
• „młoda piśmienność warszawska”
• Norwid wobec młodości romantyzmu
• recepcja szkolna twórczości Norwida – praktyka i nowe propozycje
• Norwid jako inspiracja dla młodych twórców
• „odmładzanie” Norwida we współczesnej kulturze popularnej

Harmonogram:
• 4 września 2021 – termin zgłaszania tematów na adres: norwid.konferencja@gmail.com
• 14 września 2021 – powiadomienie o przyjęciu tematów
• 22–23 października 2021 – termin konferencji
• 17 grudnia 2021 – termin nadsyłania tekstów do recenzowanej monografii pokonferencyjnej.


Komitet Honorowy:
dr hab. Andrzej Baranow, prof. UwB (UwB)
prof. dr hab. Piotr Chlebowski (KUL)
prof. dr hab. Elżbieta Dąbrowicz (UwB) – przewodnicząca
dr Jolanta Doschek (Wiedeń)
prof. dr hab. Maria Kalinowska (AL, UW)
mgr Bożena Karpowicz (IV LO)
dr hab. Ewa Nawrocka, prof. UG (UG)
prof. dr hab. Włodzimierz Szturc (UJ)
dyrektor Piotr Tomaszuk (Teatr Wierszalin)

Komitet Organizacyjny:
dr Marta Białobrzeska (SLO STO)
Szymon Bołtryk (Klub Humanistów, UwB) – sekretarz
Laura Gordziejczyk (Klub Humanistów, UwB)
dr Ewa Gorlewska (UwB) – sekretarz
dr hab. Krzysztof Korotkich(UwB) – przewodniczący
prof. dr hab. Jarosław Ławski (UwB)
Dariusz Matys (Teatr Wierszalin)
Natalia Kulesza (Klub Humanistów, UwB)
mgr Konrad Szczebiot (SDNH, UwB)
mgr Anna Zawadzka (IV LO)
Karol Zimnoch (Klub Humanistów, UwB)

Information

Application deadline for speakers:
04.09.2021
Added on:
28 May 2021; 15:50 (Mariola Wilczak)
Edited on:
28 May 2021; 15:50 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.