Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 12.05.2023
Added on: 20.01.2023

„Dziwna sprawa ta młodość”. Paradygmat młodości w literaturze, języku i kulturze / międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka

Type of the event:
Conference
City or town:
Siedlce
Target groups:
Students, PhD Students, Others

Koło Naukowe Polonistów oraz Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zapraszają do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej międzynarodowej konferencji studencko-doktoranckiej „Dziwna sprawa ta młodość”. Paradygmat młodości w literaturze, języku i kulturze.

plakat konferencji „Dziwna sprawa ta młodość”

Proponowane zagadnienia:

Literatura

 • Jak jest kreowany wiek postaci literackich?
 • Szaleńcy, chorzy, więźniowie, zesłańcy, kobiety, biedni - młodzi wykluczeni
 • Jak wygląda młodość w obliczu choroby i śmierci?
 • Na czym polega obsesja śmierci i samobójstwa młodych?
 • Różnice między młodością biologiczną a mentalną
 • Młodość wobec starości
 • "Młode" i "stare" kultury i cywilizacje
 • Jak przedstawia się młodość w biografiach twórców?
 • Literatura młodzieżowa

Kultura

 • Związki młodzieży z kulturą wysoką
 • Przemiany popkulturowe
 • Obraz młodości w mediach społecznościowych
 • Młodość a wczesna dorosłość

Prolematyka w ujęciu psychologiczno-pedagogicznym

 • Przedwczesne dorastanie
 • Rola mediów społecznościowych w życiu młodzieży
 • Autorytety współczesnej młodzieży
 • Porównanie systemów wartości młodzieży na przestrzeni lat
 • Zagrożenia dotyczące okresu młodości
 • Uzależnienia a młodość

Językoznawstwo

 • Młodość jako wartość
 • Obraz młodości we współczesnej polszczyźnie
 • Etymologia leksemu młodość
 • Język młodzieży / slang młodzieżowy
 • Język młodzieżowy w mediach społecznościowych

Formularze zgłoszeniowe należy wysłać do 24 marca na adres mailowy: barbara.bandzarewicz@uph.edu.pl.

Tekst zaproszenia w formacie pdf oraz formularz zgłoszeniowy (w formatach: pdf i doc) dostępne są w załącznikach.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: konferencja.mlodosc@uph.edu.pl

Information

Address:
Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. Żytnia 39
Application deadline for speakers:
24.03.2023
Fee:
250 zł
Added on:
20 January 2023; 22:19 (Mariola Wilczak)
Edited on:
20 January 2023; 22:43 (Mariola Wilczak)

See also

28.05.2021

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Norwid wobec młodości"

Uniwersytet w Białymstoku - Wydział Filologiczny, Kolegium Literaturoznawstwa - Kolegium Językoznawstwa, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” - Pracownia Komparatystyki Kulturowej, Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów, IV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Białymstoku oraz Teatr Wierszalin mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Norwid wobec młodości”, która odbędzie się w Białymstoku i w Supraślu 22-23 października 2021 roku. 

15.02.2017

"Obszary Polonistyki 4. Obrazy młodości i starości w języku, literaturze, kulturze i sztuce” / IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów

Koło Naukowe Polonistów i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszają młodych naukowców, doktorantów i studentów na

07.06.2016

Młody wiek XIX?

Koło Naukowe im. Juliusza Słowackiego przy Zakładzie Literatury Romantyzmu w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej Młody wiek XIX?   Wolność, równość, braterstwo – to hasło otwiera i definiuje tak odmienny od wcześniejszych wiek XIX. Młodość, miłość, szaleństwo – czy nie tak mogłaby brzmieć podobna triada złożona z obiegowych haseł potocznie kojarzonych z kształtującym się od początku XIX wieku romantyzmem? Jak każde uproszczenie może ona śmieszyć, wydaje się jednak, że powinna też skłaniać do refleksji na temat funkcjonujących powszechnie schematów interpretacyjnych. Dyskusję na ich temat chcemy zacząć od rewizji kategorii młodości – traktowanej w odniesieniu do romantyzmu jak aksjomat, aprzecież wcale nie tak oczywistej. Nasze rozważania pragniemy rozszerzyć także na pozytywizm i Młodą Polskę, czyli tradycyjnie wyodrębniane epoki składające się wraz z romantyzmem na dziewiętnastowieczną formację kulturową. Romantyzm, rozumiany według stworzonej przez Stanisława Brzozowskiego formuły „buntu kwiatu przeciwko korzeniom”, łatwo utożsamić z twórcami młodymi, bezkompromisowymi i pełnymi zapału w walce ze skostniałymi wzorcami kultury starców. Dość wspomnieć o Mickiewiczowskiej Odzie do młodości i jej żywiołowym zawołaniu: „Młodości! dodaj mi skrzydła!”. Jak jednak wobec tego rozumieć bohatera Spowiedzi dziecięcia wieku Alfreda de Musset, a dla którego młodość jest „główną przeszkodą do wyleczenia”, przyczyną największych cierpień? Jak się rozprawić ze stereotypem wiecznie starych pozytywistów? Jak postrzegać młodość Młodej Polski z jej findesieclowymi hasłami i atmosferą krańcowości? Wreszcie: jak opisać dramatyczny rozdźwięk między wiekiem biologicznym a wiekiem odczuwanym tak wyraźnie dostrzegalny u młodopolskich dekadentów, a przecież charakterystyczny też dla wcześniejszych pokoleń XIX wieku?  

05.03.2021

Referat dr Patrycji Bąkowskiej "Realizacja projektu "człowieka czułego" w Dzienniku wojskowym z 1813 r. i Wspomnieniach mojej młodości Kazimierza Brodzińskiego" / z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia"

Pracownia Literatury Oświecenia IBL PAN zaprasza na siódme spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", które odbędzie się w czwartek 11 marca 2021 r. w godzinach 11.00 – 13.00 na platformie Google Meet. Podczas spotkania dr Patrycja Bąkowska przedstawi referat pt. Realizacja projektu "człowieka czułego" w Dzienniku wojskowym z 1813 r. i Wspomnieniach mojej młodości Kazimierza Brodzińskiego. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.