Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 23.07.2022
Дата размещения: 10.07.2022

Rodzina / ogólnopolska konferencja naukowa

Начало событияВид события:
Конференция

Jak ważna jest problematyka rodzinna – interpretowana czy postrzegana w różnych aspektach czy to jednostkowych, czy społecznych, zaświadcza to, jak często temat ten obecny jest w życiu codziennym, politycznym, naukowym i kulturowym kontekście.

Grafika z materiałów promocyjnych Organizatorów.

Dlatego organizatorzy konferencji chcieliby zaproponować namysł nad takimi kwestiami, jak m.in.:

 • kultura wobec rodziny (film, serial, sztuki plastyczne);
 • rodzina w tekstach literackich (autentyczne i fikcyjne narracje o rodzinie; metafory i prefiguracje rodziny, rodzina w anegdocie, wspomnienia rodzinne etc.);
 • rodzina w mediach i mediach społecznościowych;
 • psychologia a rodzina;
 • jednostka a rodzina;
 • społeczeństwo a rodzina;
 • dziecko w rodzinie
 • rodzina a edukacja
 • rodziny w różnych kulturach i tradycjach;
 • relacje i związki rodzinne;
 • przemoc a rodzina;
 • rodzina dawniej i współcześnie;
 • transformacje społeczne a rodzina;
 • polityka a rodzina;
 • dzieje rodowe; słynne rody, rodziny królewskie, celebryckie etc.;
 • mitologie i religie a rodzina;
 • filozofia a rodzina;
 • dyskursy dyskryminacji, marginalizacji;
 • archetypy;
 • patriarchat i matriarchat;
 • modele rodzin;
 • rodzina a rodzicielstwo.

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje tematyczne, a także studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres rodzina.konferencja@gmail.com mija 5 lipca  2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Komitet organizacyjny: 
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta),
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

(Informacja pochodzi od Organizatorów).

Информация

Адрес:
wydarzenie online
Подача заявок для докладчиков до:
05.07.2022
Оплата:
160 zł
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
10 июля 2022; 15:49 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
10 июля 2022; 15:49 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

21.05.2020

Rodzina – kultura, tradycja, społeczeństwo / ogólnopolska konferencja naukowa (online)

W bardzo znanym cytacie autorstwa Lwa Tołstoja czytamy, że „wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób”, co dowodzi choćby, jak istotną pozycję zajmowała i zajmuje rodzina zarówno w perspektywie psychologicznej, społecznej, jak i kulturowej czy ekonomicznej. Choć inne znane porzekadło mówi, że „ z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach”, nie jest to przecież regułą. Świadczy o tym wiele dzieł kultury, podejmujących tematykę rodzinną. Niebagatelny jest także zakres dziedzin naukowych, które przedmiotem swoich zainteresowań uczyniły rodzinę.

05.06.2017

Współczesny i dawny obraz rodziny w literaturze, języku, kulturze, sztuce

Celem konferencji będzie poszerzenie i pogłębienie refleksji nad zjawiskami społecznymi, kulturowymi, politycznymi, językowymi oraz artystycznymi kreującymi obraz rodziny dawniej i dziś.

22.11.2021

Tradycja, zwyczaj, obyczaj / Ogólnopolska konferencja naukowa

Słowa „tradycja”, „tradycyjność” pojawiają się w rozmaitych kontekstach i konfiguracjach. Niekiedy stanowią polityczny kapitał, innym razem determinują rodzinne powiązania, jeszcze innym odnoszą się do aspektów religijnych, a także folkloru czy historii. Tradycje są zbiorowe, ale bywają też indywidualne. Dotyczą zbiorowości, przekonań, wierzeń, stanowią oparcie w trudnych momentach dziejów ludzkości, choć czasem bywają postrzegane jako relikt, przedmiot czy zjawisko, przeciw któremu należy bądź wypada protestować.

27.09.2021

Dzieciństwo / Ogólnopolska konferencja naukowa – online

Współczesny świat skłania się ku przewartościowaniom i transformacjom wielu pojęć czy zjawisk. Taka predylekcja wiąże się nierzadko z rewizjonistycznym spojrzeniem na pewne kwestie, w tym także te, które z pozoru wydają się oczywiste i nieulegające wątpliwości. Warto zadać sobie jednak pytanie, jaką kategorią jest wobec tego „dzieciństwo”, jak postrzega się je w pryzmacie nowych narzędzi naukowych, a przede wszystkim rzeczywistości, która ulega dynamicznym przeobrażeniom. W jaki sposób ujmowane więc będzie dzieciństwo w wymiarze kulturowym, historycznym, społecznym itd.? (informacja organizatorów)

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах