Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 05.06.2017 - 06.06.2017
Дата размещения: 02.06.2017

Rozważna i/czy romantyczna - kobiecość na przestrzeni wieków / I Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Olsztyn
Целевые аудитории:
аспиранты

Celem spotkania jest dyskusja na temat wizerunku i roli kobiety na przestrzeni wieków w ujęciu historycznym, filozoficznym, językoznawczym, literaturoznawczym i kulturoznawczym. Konferencja stanowi również doskonałą okazję do podsumowania dotychczasowego stanu badań z zakresu historii kobiet, nakreślenia nowych problemów badawczych, a także integracji środowiska przedstawicieli nauk humanistycznych zajmujących się omawianą tematyką.

Zagadnienia problemowe konferencji:

 • rola i pozycja kobiety w rodzinie i w społeczeństwie – od starożytności do czasów współczesnych,
 • emancypacja i walka o prawa kobiet,
 • XIX-wieczne zmiany w sposobie postrzegania kobiet i ich następstwa,
 • filozoficznie o kobiecie,
 • kobiety filozofujące,
 • sposoby kreowania bohaterek utworów literackich przez kobiety i mężczyzn – podobieństwa i różnice,
 • literatura o kobietach i literatura dla kobiet,
 • wizerunek i rola kobiety we współczesnej kulturze masowej,
 • kreowanie wizerunku kobiety w dyskursie medialnym XXI wieku,
 • wizerunek kobiety w językowym obrazie świata,
 • społeczno-kulturowy wymiar kobiecości i jego przemiany,
 • oblicza feminizmu – wczoraj i dziś,
 • kobieta współczesna – szanse i wyzwania.

Program konferencji w załączeniu.

Komitet naukowy:                                                               

dr hab. Iwona Ndiaye, prof. UWM                                       

dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM            

dr hab. Bernadetta Darska                                                 

dr hab. Dorota Sepczyńska                                               

dr Maria Korybut-Marciniak  

Komitet organizacyjny:                                                                                                       

mgr Elżbieta Klimus

mgr Kinga Perużyńska

mgr Malwina Marciniszyn-Jedeszko

mgr Monika Stępień

mgr Hanna Łozowska

mgr Marta Wiśniewska

mgr Krzysztof Leszek

mgr Krzysztof Arentowicz

mgr Krzysztof Ozga

mgr Mateusz Kossakowski

mgr Wojciech Markowski

Информация

Дата размещенияСкачать:

Смотреть также

30.04.2016

Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku

Konferencja "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku", która odbędzie się w dniach 7-8 XI 2016 w Gorzowie Wielkopolskim, projektowana jest jako kontynuacja dwóch cykli konferencyjnych "Literatura w mediach. Media w literaturze" oraz "Język i literatura w świecie ponowoczesnym". Tegoroczną konferencję organizuje Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Telewizją Polską S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Celem konferencji "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku" jest spotkanie literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, medioznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin, których przedmiotem zainteresowania są sposoby przedstawiania drukowanych utworów literackich w przekazach pośrednich, m.in. ikonicznych, audialnych, audiowizualnych, hipertekstowych.

17.03.2016

Obszary polonistyki. Inny/Obcy w polskiej kulturze, literaturze i języku | III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów

Koło Naukowe Polonistów i Koło Naukowe Antropologów Kultury Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na  III  Konferencję  Naukową  „Obszary  Polonistyki.  Inny/  Obcy w polskiej kulturze, literaturze i języku”, która odbędzie się 5 kwietnia 2016 roku w  Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

16.10.2020

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa  Uniwersytetu Rzeszowskiego  oraz Koło Naukowe Polonistów  zapraszają młodych naukowców, doktorantów i studentów na kolejną,  ogólnopolską konferencję naukową z cyklu OBSZARY POLONISTYKI 7, która odbędzie się w trybie zdalnym 26 listopada 2020 roku. Temat siódmego spotkania brzmi: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej.

19.06.2018

Płaszcz Konrada – spory o Niepodległą w literaturze i sztuce

Pracownicy Wydziału Filologicznego UMK Instytutu Literatury Polskiej, Zakładu Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Płaszcz Konrada” – spory o Niepodległą w literaturze i sztuce, która odbędzie się 24-25 października 2018 roku w Toruniu.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах