Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 25.04.2016 g.09:00 - 26.04.2016 g.20:00
Дата размещения: 04.10.2015

Rzeczpospolita domów VI: Domy wiedzy i sztuki

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Słupsk
Целевые аудитории:
аспиранты, Независимые ученые

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zapraszają na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową w cyklu: Rzeczpospolita domów, która odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2016 r. 

Pojęcie Rzeczpospolita domów posiada konotacje historyczne i społeczne, związane jest ze „złotym wiekiem” Rzeczpospolitej szlacheckiej. Z czasem określenie to zyskało status mityczny, odnosi się ono bowiem do wartości uniwersalnych i symbolicznych. Dom – wyrastający z przeszłości, z tradycji i naszego dziedzictwa – zawsze był przestrzenią kreowaną według określonych wzorców, norm, konwencji, a jednocześnie pozostawał miejscem własnym, niepowtarzalnym, jedynym. Różnie wartościowany i nazywany funkcjonował jako ziemiański dworek, dwór lub pałac arystokratyczny, czy książęcy zamek, a w czasach szczególnie trudnych w postaci symbolu i ostoi polskości ujawnił się jako wiejska chata. Dom – przez całe wieki ważny w kulturze Rzeczpospolitej, ważny jest po dzień dzisiejszy, w dalszym ciągu bowiem – chociaż w innym znaczeniu – nasza ojczyzna jest Rzeczpospolitą domów; właśnie te domy (lub ich brak) stanowią przedmiot troski i pragnień tu i teraz bydlących mieszkańców naszego kraju. Domy również organizują przestrzeń naszego codziennego życia – z nich wychodzimy, w nich się zatrzymujemy i do nich wracamy!

Domy to depozytariusze naszej kultury i tradycji, to miejsca kształtujące naszą tożsamość i samoświadomość, obszar zdobywania pierwszych doświadczeń i wiedzy o świecie – najpierw tym najbliższym, znanym i swojskim, a następnie również tym dalekim, nieznanym i tajemniczym.

Szczególnego rodzaju domami są te, które służą przekazywaniu i gromadzeniu wiedzy – czyli wszelkiego rodzaju szkoły, collegia, uniwersytety, biblioteki, archiwa etc., oraz te, których misją jest upowszechnianie kultury i sztuki, jak na przykład muzea, teatry, kina, galerie sztuki, a nawet domy kultury… Właśnie te domy oraz ludzie, którzy zawodowo lub z pasji w przeszłości i współcześnie zajmowali się lub zajmują upowszechnianiem wiedzy oraz animacją życia naukowego i kulturalnego (przykładem choćby działalność braci Józefa i Andrzeja Załuskich), będą nas interesowały najbardziej w czasie najbliższego interdyscyplinarnego spotkania poświęconego rozmowom o domach Rzeczypospolitej w jej dawnych i obecnych granicach. W związku z podjętą tematyką hasło, jakie nadajemy naszemu szóstemu spotkaniu, brzmi: Domy wiedzy i sztuki.

Tradycyjnie już zapraszamy w gościnne mury Akademii Pomorskiej i do Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. Hasło szóstej konferencji w cyklu Rzeczpospolita domów odsyła do wyjątkowych domów, które z jednej strony kojarzą się z organizacją codziennego życia, a ich funkcja jest pragmatyczna i utylitarna, zwłaszcza w aspekcie kształcenia, zdobywania i gromadzenia wiedzy, z drugiej natomiast wiążą się z niecodzienną i niepospolitą działalnością ludzi, z obszarami kreowania rzeczywistości, z przeżyciami estetycznymi, które mogą dostarczać wielu wrażeń, wpływać na sferę emocjonalną człowieka etc.

Te szczególne domy i ludzie z nimi związani interesują nas w szerokim spektrum antropologicznym i socjologicznym, kulturowym i filozoficznym. Liczymy na studia, które proponowaną tematykę ukażą w całym jej zróżnicowaniu, w bogactwie materialnym i niematerialnym, w architekturze i w literaturze. Dlatego też z pytaniem, jaka jest ich rola w kulturze i tradycji

Rzeczpospolitej, zwracamy się do literaturoznawców, historyków, teatrologów, filmoznawców, historyków sztuki, muzealników, archiwistów, socjologów, geografów oraz tych wszystkich, u których hasło Domy wiedzy i sztuki wywołuje żywą refleksję.

Teksty Państwa wystąpień zostaną opublikowane w monografii, która będzie kolejnym, szóstym tomem budującym „bibliotekę” Rzeczpospolitej domów. W ramach opłaty konferencyjnej, której wysokość określamy na 550 zł, organizatorzy zapewnią uczestnikom materiały konferencyjne, wyżywienie oraz 2 noclegi. Pozostałe informacje (termin, w jakim należy uiścić opłatę, miejsce zakwaterowania, nr konta, adres oraz hasło, jakie należy podać w tytule przelewu) zostaną przekazane osobom zainteresowanym udziałem w konferencji w styczniu 2016 r. Tematy referatów prosimy zgłaszać listownie lub drogą elektroniczną na adres inicjatorki i kierownika naukowego konferencji do 31 grudnia 2015 r. korzystając z formularza zgłoszeniowego.

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
31.12.2015 19:00
Подача заявок для участников до:
31.12.2015 19:00
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах