Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 24.11.2016 - 25.11.2016
Дата размещения: 26.02.2016

Tożsamość – Czas – Pamięć / ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Bydgoszcz
Организаторы:

Do udziału w naszym przedsięwzięciu zapraszamy przede wszystkim historyków i teoretyków literatury, kulturoznawców, antropologów kultury, teatrologów oraz przedstawicieli tych dyscyplin humanistycznych, którym namysł nad różnymi aspektami tożsamości, czasu i pamięci jest szczególnie bliski. Tematyka konferencji koncentruje się wokół następujących zagadnień:

 1. Tożsamość i czas wobec doświadczenia
 2. (De)Konstruowanie tożsamości w tekstach kultury
 3. Tożsamość i pamięć, ich związki z miejscem
 4. Pamięć i (post)pamięć
 5. Pamięć jako pamiętanie i zapominanie
 6. Metaforyzowanie pamięci
 7. Literatura wobec przeszłości i pamięci 
 8. Zakłamywanie/odkłamywanie pamięci
 9. Trauma, melancholia, żałoba
 10. Czas i jego konkretyzacje w różnych tekstach kultury
 11. Język wobec czasu i pamięci

Na zgłoszenie tematów wystąpień i abstraktów czekamy do 30 czerwca 2016 r. Możne je przesyłać na następujący adres mailowy: iszczukowski@wp.pl.

Długość wystąpienia nie powinna przekraczać 20 minut. Zastrzegamy sobie także prawo do wyboru proponowanych przez Państwa tematów.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje koszty publikacji, materiałów konferencyjnych, bankietu, obiadu i barku kawowego.

Po informacji o zaakceptowaniu tematu opłatę konferencyjną należy wpłacać do  15 października 2016 r. na konto Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:

Bank Zachodni WBK SA 13 oddział w Bydgoszczy 92 1500 1360  1213  6001 8602 0000 (z dopiskiem: pamięć).
 
Informacji dotyczących faktury udziela p. Monika Grodzka z Działu Finansów UKW, mail: dfin@ukw.edu.pl.Faktury są wystawiane i opisane zgodnie z danymi płatnika, które zostały zamieszczone na rachunku (bez możliwości zmian).
Koszty dojazdu oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy/jednostki delegujące.
 
Po zaakceptowaniu tematów otrzymają Państwo dodatkowe informacje dotyczące noclegów.
 
W wyrazami szacunku
Komitet organizacyjny:
dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek
dr hab. Marek Kurkiewicz
dr hab. Ireneusz Szczukowski (prof. nadzw.)                                                              
 

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
30.06.2016 21:30
Оплата:
350 zł
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах