Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 24.11.2016 - 25.11.2016
Added on: 26.02.2016

Tożsamość – Czas – Pamięć / ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna

Type of the event:
Conference
City or town:
Bydgoszcz

Do udziału w naszym przedsięwzięciu zapraszamy przede wszystkim historyków i teoretyków literatury, kulturoznawców, antropologów kultury, teatrologów oraz przedstawicieli tych dyscyplin humanistycznych, którym namysł nad różnymi aspektami tożsamości, czasu i pamięci jest szczególnie bliski. Tematyka konferencji koncentruje się wokół następujących zagadnień:

 1. Tożsamość i czas wobec doświadczenia
 2. (De)Konstruowanie tożsamości w tekstach kultury
 3. Tożsamość i pamięć, ich związki z miejscem
 4. Pamięć i (post)pamięć
 5. Pamięć jako pamiętanie i zapominanie
 6. Metaforyzowanie pamięci
 7. Literatura wobec przeszłości i pamięci 
 8. Zakłamywanie/odkłamywanie pamięci
 9. Trauma, melancholia, żałoba
 10. Czas i jego konkretyzacje w różnych tekstach kultury
 11. Język wobec czasu i pamięci

Na zgłoszenie tematów wystąpień i abstraktów czekamy do 30 czerwca 2016 r. Możne je przesyłać na następujący adres mailowy: iszczukowski@wp.pl.

Długość wystąpienia nie powinna przekraczać 20 minut. Zastrzegamy sobie także prawo do wyboru proponowanych przez Państwa tematów.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje koszty publikacji, materiałów konferencyjnych, bankietu, obiadu i barku kawowego.

Po informacji o zaakceptowaniu tematu opłatę konferencyjną należy wpłacać do  15 października 2016 r. na konto Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:

Bank Zachodni WBK SA 13 oddział w Bydgoszczy 92 1500 1360  1213  6001 8602 0000 (z dopiskiem: pamięć).
 
Informacji dotyczących faktury udziela p. Monika Grodzka z Działu Finansów UKW, mail: dfin@ukw.edu.pl.Faktury są wystawiane i opisane zgodnie z danymi płatnika, które zostały zamieszczone na rachunku (bez możliwości zmian).
Koszty dojazdu oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy/jednostki delegujące.
 
Po zaakceptowaniu tematów otrzymają Państwo dodatkowe informacje dotyczące noclegów.
 
W wyrazami szacunku
Komitet organizacyjny:
dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek
dr hab. Marek Kurkiewicz
dr hab. Ireneusz Szczukowski (prof. nadzw.)                                                              
 

Information

Application deadline for speakers:
30.06.2016 21:30
Fee:
350 zł
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.