Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 16.05.2019 - 17.05.2019
Дата размещения: 16.03.2019

Umberto Eco: Niesamowite / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Poznań

Konferencja skierowana jest do kulturoznawców, literaturoznawców, filologów, antropologów, filozofów oraz przedstawicieli innych humanistycznych dyscyplin, dla których myśl Umberto Eco wciąż pozostaje intrygująca i potrafi zadziwić.

Abstrakty i tytuły wystąpień (długość 900 znaków) z podaniem stopnia naukowego, afiliacji oraz adresu mailowego można przesyłać do dnia 17 marca 2019 roku na adres: konferencja.umbertoeco@gmail.com.

Wysokość opłaty konferencyjnej, obejmującej koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, wyżywienie podczas konferencji oraz częściowo koszty recenzowanej publikacji pokonferencyjnej, wynosi:
- Pracownicy naukowi: 350 PLN (450 PLN z udziałem w uroczystej kolacji);
- Doktoranci 270 PLN (370 PLN z udziałem w uroczystej kolacji).
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu.
Bliższe informacje, w tym dane potrzebne do dokonania przelewu, przekazane zostaną uczestnikom po zakwalifikowaniu zgłoszeń.

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
17.03.2019
Оплата:
pracownicy naukowi: 350 PLN (450 PLN z udziałem w uroczystej kolacji); doktoranci 270 PLN (370 PLN z udziałem w uroczystej kolacji)
Дата размещенияСкачать:

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах