Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 26.02.2020 g.18:00 - 26.02.2020 g.19:00
Дата размещения: 24.02.2020

Wykład otwarty Tatry Mieczysława Karłowicza. Między romantyzmem a modernizmem

Начало событияВид события:
Лекция
Местность:
Wrocław
Организаторы:
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты, Независимые ученые, Учителя, Доктора, Другие

Pracownia Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską UWr zaprasza na pierwszy w tym roku wykład otwarty, który wygłosi Prof. dr hab. Małgorzata Łoboz. Tematem wykładu będą Tatry Mieczysława Karłowicza. Wykład odbędzie się 26 lutego 2020 r. w Instytucie Filologii Polskiej UWr (pl. Nankiera 15, Wrocław) o godz. 18.00 w sali 121. Podobnie jak wykłady poprzednie będzie on transmitowany na stronie https://www.facebook.com/glkuwr

 


 

Prawa autorskie do projektu plakatu: Pracownia Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską UWr

Treść wykładu będzie próbą odpowiedzi na pytanie o rolę gór (czy wręcz konkretnie Tatr) w refleksji artystycznej Mieczysława Karłowicza – kompozytora, taternika, fotografa i reportażysty, który zginął tragicznie, przygnieciony lawiną pod Kościelcem, 8 lutego 1909 roku.

Przedstawione w wykładzie fragmenty korespondencji oraz ustalenia biograficzne bezsprzecznie dowodzą, że Tatry stały się dla młodego artysty doświadczeniem egzystencjalnym, celem pokonywania własnych słabości. Zostaną omówione najpopularniejsze utwory muzyczne, łączone przez interpretatorów z emocjami wobec gór i dokonania taternickimi Karłowicza. Odwołania do wybranych pieśni (skomponowanych do słów Kazimierza Przerwy-Tetmajera) potwierdzą, że najważniejszą rolę odgrywa w tych utworach emocjonalno-nastrojowy sztafaż pejzażowy oraz że dla obu artystów pomniki natury są rodzajem nowej religii, w której upatrywać należy źródeł fascynacji Tatrami.

Miłość Karłowicza do gór zainicjowała nowy projekt egzystencjalny w jego życiu. W obawie, że nie osiągnie wyżyn kariery muzycznej – nosił się z zamiarem porzucenia muzyki na rzecz fotografii artystycznej z zaakcentowaniem pejzaży tatrzańskich. Fotografie te noszą znamiona estetyki ówczesnego malarstwa pejzażowego.

Literackim przejawem Karłowiczowskiej fascynacji Tatrami są jego pisma – notatki, relacje, wrażenia z wędrówek po Tatrach, w których – podobnie jak w dziedzinie muzyki i wyobraźni plastycznej – wyraźne są nawiązania do romantycznej koncepcji natury. Neoromantyczna konwencja, obecna we wszystkich dziedzinach twórczej działalności Karłowicza, wyznacza istotne kierunki interpretacyjne dorobku kompozytora.

Информация

Адрес:
Pl. Nankiera 15, 50-140 Wrocław
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах