Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 26.02.2020 g.18:00 - 26.02.2020 g.19:00
Added on: 24.02.2020

Wykład otwarty Tatry Mieczysława Karłowicza. Między romantyzmem a modernizmem

Type of the event:
Lecture
City or town:
Wrocław
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Teachers, Doctors, Others

Pracownia Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską UWr zaprasza na pierwszy w tym roku wykład otwarty, który wygłosi Prof. dr hab. Małgorzata Łoboz. Tematem wykładu będą Tatry Mieczysława Karłowicza. Wykład odbędzie się 26 lutego 2020 r. w Instytucie Filologii Polskiej UWr (pl. Nankiera 15, Wrocław) o godz. 18.00 w sali 121. Podobnie jak wykłady poprzednie będzie on transmitowany na stronie https://www.facebook.com/glkuwr

 


 

Prawa autorskie do projektu plakatu: Pracownia Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską UWr

Treść wykładu będzie próbą odpowiedzi na pytanie o rolę gór (czy wręcz konkretnie Tatr) w refleksji artystycznej Mieczysława Karłowicza – kompozytora, taternika, fotografa i reportażysty, który zginął tragicznie, przygnieciony lawiną pod Kościelcem, 8 lutego 1909 roku.

Przedstawione w wykładzie fragmenty korespondencji oraz ustalenia biograficzne bezsprzecznie dowodzą, że Tatry stały się dla młodego artysty doświadczeniem egzystencjalnym, celem pokonywania własnych słabości. Zostaną omówione najpopularniejsze utwory muzyczne, łączone przez interpretatorów z emocjami wobec gór i dokonania taternickimi Karłowicza. Odwołania do wybranych pieśni (skomponowanych do słów Kazimierza Przerwy-Tetmajera) potwierdzą, że najważniejszą rolę odgrywa w tych utworach emocjonalno-nastrojowy sztafaż pejzażowy oraz że dla obu artystów pomniki natury są rodzajem nowej religii, w której upatrywać należy źródeł fascynacji Tatrami.

Miłość Karłowicza do gór zainicjowała nowy projekt egzystencjalny w jego życiu. W obawie, że nie osiągnie wyżyn kariery muzycznej – nosił się z zamiarem porzucenia muzyki na rzecz fotografii artystycznej z zaakcentowaniem pejzaży tatrzańskich. Fotografie te noszą znamiona estetyki ówczesnego malarstwa pejzażowego.

Literackim przejawem Karłowiczowskiej fascynacji Tatrami są jego pisma – notatki, relacje, wrażenia z wędrówek po Tatrach, w których – podobnie jak w dziedzinie muzyki i wyobraźni plastycznej – wyraźne są nawiązania do romantycznej koncepcji natury. Neoromantyczna konwencja, obecna we wszystkich dziedzinach twórczej działalności Karłowicza, wyznacza istotne kierunki interpretacyjne dorobku kompozytora.

Information

Address:
Pl. Nankiera 15, 50-140 Wrocław
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.