Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 13.06.2018 g.11:00 - 13.06.2018 g.15:00
Дата размещения: 11.06.2018

Wykład prof. Allena Kuharskiego Recontextualization of Polish Literature and Culture for International Audiences/ Rekontekstualizacja polskiej literatury i kultury dla międzynarodowego odbiorcy oraz spotkanie informacyjne programu IBL.eu

Начало событияВид события:
Лекция
Местность:
Warszawa

Instytut Badań Literackich PAN zaprasza na spotkanie poświęcone zagadnieniu prowadzenia badań naukowych nad polską literaturą i kulturą w kontekście międzynarodowym.

Program
11.00-11.15    Otwarcie spotkania, prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, Dyrektor IBL PAN
11.15-12.00    Wykład pt. Recontextualization of Polish Literature and Culture for International Audiences/ Rekontekstualizacja polskiej literatury i kultury dla międzynarodowego odbiorcy, prof. Allen J. Kuharski, stypendysta Komisji Fulbrighta, Stephen Lang Professor of Performing Arts, Swarthmore College, USA (wykład w jęzku angielskim, uczestnicy otrzymają tekst wystąpienia przetłumaczony na język polski)
12.00-13.00    Dyskusja panelowa, pytania i komentarze
Dotychczas potwierdzili udział:
Prof. Allen J. Kuharski (Swarthmore College)
Prof. dr hab. Maria Prussak (IBL PAN)
Dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik, prof. IBL PAN (IBL PAN)
Dr Nina Kancewicz-Hoffman (IBL PAN), moderacja dyskusji
13.00-13.30    Przerwa kawowa
13.30-15.00    Program Rozwoju Współpracy Międzynarodowej IBL.eu (część otwarta dla pracowników IBL PAN)
• Informacja o programie - dr Agnieszka Mrozik (IBL PAN)
• Jak przygotować wniosek - dr Nina Kancewicz-Hoffman (IBL PAN)
• Pytania i dyskusja


Prof. Allen J. Kuharski, Rekontekstualizacja polskiej literatury i kultury dla międzynarodowego odbiorcy

W trakcie wystąpienia zostaną omówione strategie tworzenia i udostępniania naukowych publikacji/ projektów związanych z badaniem polskiej literatury i kultury poza Polską i w innych językach (szczególnie po angielsku). Wykorzystując konkretne przykłady takiej pracy w wykonaniu zarówno polskich, jak i amerykańskich kolegów, prof. Kuharski omówi modele badań, współpracy, tłumaczenia i publikowania, a także przykłady finansowego wsparcia międzynarodowych projektów w obu kierunkach (polscy uczeni dzielący się wynikami swojej pracy za granicą i zagraniczni naukowcy prezentujący swoje badania w Polsce). Możliwości rozwoju międzynarodowego profilu naukowców z Polski zostaną zilustrowane przykładami projektów opartych na współpracy, komparatystycznych, interdyscyplinarnych i transnarodowych.

Pojęcia produkcji naukowej i jej oddziaływania będą rozumiane szeroko, obejmując pracę z nowymi technologiami, działalność w obszarze kultury, a także międzynarodową wymianę naukową wykraczającą poza literaturę.


Prof. Allen J. Kuharski (ur. 1958) jest stypendystą Fulbrighta w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w roku akademickim 2017/18. Tematem jego bieżących badań w Polsce jest teatr polskiego romantyzmu, szczególnie twórczość Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Realizuje projekt badawczy zatytułowany Reframing Polish Romantic Drama in Contemporary World Theater. Jego promotorem w IBL PAN jest prof. Maria Prussak.

Kuharski przez 20 lat był dziekanem Wydziału Teatralnego w Swarthmore College w Filadelfii. Obecnie zajmuje honorową katedrę Stephen Lang Professorship of Performing Arts, gdzie prowadzi zajęcia z reżyserii i teatrologii. Kuharski prowadzi również zajęcia w podyplomowym studium teatru eksperymentalnego na University of the Arts w Filadelfii. W latach 1998-2008 był współzałożycielem i współdyrektorem programu studiów zagranicznych Swarthmore College dla studentów teatru i tańca w Polsce (w Krakowie i Bytomiu). Był współzałożycielem czasopisma Periphery. Journal of Polish Affairs, członkiem redakcji Slavic and East European Performance oraz redaktorem działu recenzji performance’u w Theatre Journal. Jest współredaktorem zbioru Witold Gombrowicz: Pisma zebrane (Wydawnictwo Literackie). Wraz z Richardem Lowe tworzy Gombrowicz Performance Database (w opracowaniu). Jego prace dotyczące Witolda Gombrowicza, Tadeusza Różewicza, Jana Kotta i wielu innych aspektów współczesnego polskiego teatru były publikowane w języku angielskim, polskim, francuskim i innych. Jego angielskie przekłady Nosorożca Ionesco, Do piachu Różewicza i Ferdydurke Gombrowicza (adaptacja do spektaklu Teatru Provisorium i Teatru Kompania w Lublinie) były wykonywane w USA, Polsce, Wielkiej Brytanii i innych krajach.

Kuharski jest wieloletnim współpracownikiem reżysera Michała Zadary, z którym ostatnio pracował jako dramaturg przy nowej produkcji Sen srebrny Salomei Juliusza Słowackiego (koprodukcja Teatru Studio w Warszawie z niezależną firmą Zadara CENTRALA). W 2002 roku otrzymał tytuł Zasłużony dla kultury polskiej, a w 2006 roku Nagrodę S.I. Witkiewicza.

Информация

Адрес:
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 144
Оплата:
bez opłat
Дата размещенияСкачать:

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах