Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 13.06.2018 g.11:00 - 13.06.2018 g.15:00
Added on: 11.06.2018

Wykład prof. Allena Kuharskiego Recontextualization of Polish Literature and Culture for International Audiences/ Rekontekstualizacja polskiej literatury i kultury dla międzynarodowego odbiorcy oraz spotkanie informacyjne programu IBL.eu

Type of the event:
Lecture
City or town:
Warszawa

Instytut Badań Literackich PAN zaprasza na spotkanie poświęcone zagadnieniu prowadzenia badań naukowych nad polską literaturą i kulturą w kontekście międzynarodowym.

Program
11.00-11.15    Otwarcie spotkania, prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, Dyrektor IBL PAN
11.15-12.00    Wykład pt. Recontextualization of Polish Literature and Culture for International Audiences/ Rekontekstualizacja polskiej literatury i kultury dla międzynarodowego odbiorcy, prof. Allen J. Kuharski, stypendysta Komisji Fulbrighta, Stephen Lang Professor of Performing Arts, Swarthmore College, USA (wykład w jęzku angielskim, uczestnicy otrzymają tekst wystąpienia przetłumaczony na język polski)
12.00-13.00    Dyskusja panelowa, pytania i komentarze
Dotychczas potwierdzili udział:
Prof. Allen J. Kuharski (Swarthmore College)
Prof. dr hab. Maria Prussak (IBL PAN)
Dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik, prof. IBL PAN (IBL PAN)
Dr Nina Kancewicz-Hoffman (IBL PAN), moderacja dyskusji
13.00-13.30    Przerwa kawowa
13.30-15.00    Program Rozwoju Współpracy Międzynarodowej IBL.eu (część otwarta dla pracowników IBL PAN)
• Informacja o programie - dr Agnieszka Mrozik (IBL PAN)
• Jak przygotować wniosek - dr Nina Kancewicz-Hoffman (IBL PAN)
• Pytania i dyskusja


Prof. Allen J. Kuharski, Rekontekstualizacja polskiej literatury i kultury dla międzynarodowego odbiorcy

W trakcie wystąpienia zostaną omówione strategie tworzenia i udostępniania naukowych publikacji/ projektów związanych z badaniem polskiej literatury i kultury poza Polską i w innych językach (szczególnie po angielsku). Wykorzystując konkretne przykłady takiej pracy w wykonaniu zarówno polskich, jak i amerykańskich kolegów, prof. Kuharski omówi modele badań, współpracy, tłumaczenia i publikowania, a także przykłady finansowego wsparcia międzynarodowych projektów w obu kierunkach (polscy uczeni dzielący się wynikami swojej pracy za granicą i zagraniczni naukowcy prezentujący swoje badania w Polsce). Możliwości rozwoju międzynarodowego profilu naukowców z Polski zostaną zilustrowane przykładami projektów opartych na współpracy, komparatystycznych, interdyscyplinarnych i transnarodowych.

Pojęcia produkcji naukowej i jej oddziaływania będą rozumiane szeroko, obejmując pracę z nowymi technologiami, działalność w obszarze kultury, a także międzynarodową wymianę naukową wykraczającą poza literaturę.


Prof. Allen J. Kuharski (ur. 1958) jest stypendystą Fulbrighta w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w roku akademickim 2017/18. Tematem jego bieżących badań w Polsce jest teatr polskiego romantyzmu, szczególnie twórczość Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Realizuje projekt badawczy zatytułowany Reframing Polish Romantic Drama in Contemporary World Theater. Jego promotorem w IBL PAN jest prof. Maria Prussak.

Kuharski przez 20 lat był dziekanem Wydziału Teatralnego w Swarthmore College w Filadelfii. Obecnie zajmuje honorową katedrę Stephen Lang Professorship of Performing Arts, gdzie prowadzi zajęcia z reżyserii i teatrologii. Kuharski prowadzi również zajęcia w podyplomowym studium teatru eksperymentalnego na University of the Arts w Filadelfii. W latach 1998-2008 był współzałożycielem i współdyrektorem programu studiów zagranicznych Swarthmore College dla studentów teatru i tańca w Polsce (w Krakowie i Bytomiu). Był współzałożycielem czasopisma Periphery. Journal of Polish Affairs, członkiem redakcji Slavic and East European Performance oraz redaktorem działu recenzji performance’u w Theatre Journal. Jest współredaktorem zbioru Witold Gombrowicz: Pisma zebrane (Wydawnictwo Literackie). Wraz z Richardem Lowe tworzy Gombrowicz Performance Database (w opracowaniu). Jego prace dotyczące Witolda Gombrowicza, Tadeusza Różewicza, Jana Kotta i wielu innych aspektów współczesnego polskiego teatru były publikowane w języku angielskim, polskim, francuskim i innych. Jego angielskie przekłady Nosorożca Ionesco, Do piachu Różewicza i Ferdydurke Gombrowicza (adaptacja do spektaklu Teatru Provisorium i Teatru Kompania w Lublinie) były wykonywane w USA, Polsce, Wielkiej Brytanii i innych krajach.

Kuharski jest wieloletnim współpracownikiem reżysera Michała Zadary, z którym ostatnio pracował jako dramaturg przy nowej produkcji Sen srebrny Salomei Juliusza Słowackiego (koprodukcja Teatru Studio w Warszawie z niezależną firmą Zadara CENTRALA). W 2002 roku otrzymał tytuł Zasłużony dla kultury polskiej, a w 2006 roku Nagrodę S.I. Witkiewicza.

Information

Address:
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 144
Fee:
bez opłat

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.