Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события:
Дата размещения: 20.07.2018

Zaproszenie do publikowania tekstów w czasopiśmie „Creatio Fantastica”

Начало событияВид события:
Объявление о подаче писем
Организаторы:

Redakcja czasopisma „Creatio Fantastica” zaprasza do publikowania w kolejnym numerze pisma poświęconego fantastyce naukowej (hard science fiction) i upamiętniającego twórczość Ursuli K. Le Guin.

Wytyczne dla tekstów naukowych:

 • główne problemy genologiczne w SF;
 • temat specjalny: twórczość fantastycznonaukowa Ursuli K. Le Guin;
 • światotwórstwo fantastyczno-naukowe;
 • nowe nurty SF (od cyberpunku do dieselpunku czy ekopunku);
 • New Wave i New Weird;
 • twórczość zachodnich klasyków literatury SF;
 • nowi zagraniczni twórcy SF, np. Neal Stephenson, Adrian Tchaikovsky, Peter Watts, Ian McDonald, Jeff VanderMeer, Greg Egan czy Ted Chiang;
 • polska fantastyka naukowa, m.in. twórczość Jacka Dukaja, Marcina Sergiusza Przybyłka, Jarosława Grzędowicza, Rafała Kosika, Andrzeja Zimniaka, Cezarego Zbierzchowskiego, Roberta J. Szmidta, Dariusza Domagalskiego, Marka Huberatha, Andrzeja W. Sawickiego, Pawła Majki, Marcina Podlewskiego i wielu innych.
Teksty naukowe powinny mieć wyczyszczone metadane. W osobnym dokumencie należy zamieścić informacje o autorze zawierające:
 • afiliację;
 • biogram do 80 słów;
 • 10 słów kluczowych i abstrakt do 300 słów (obydwa w języku polskim i angielskim).

Wszystkie teksty naukowe można wysyłać pod adresem redakcja@creatiofantastica.com

Redakcja nie przyjmuje tekstów publicystycznych (esejów, felietonów itp.). Autorów bardziej rozbudowanych (min. pół arkusza wydawniczego) tekstów popularnonaukowych zachęca się (oferując pomoc redaktorską w tym zakresie) do rozbudowania ich do postaci naukowej.

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
30.08.2018

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах