Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 21.04.2018 - 22.04.2018
Дата размещения: 11.03.2018

Fantastyczne tryumfy wyobraźni

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Kraków
Организаторы:

Fantastyka z racji swej ogromnej siły oddziaływania odbiorczego poddawana jest systematycznej rewizji ze strony najróżniejszych środowisk – naukowych, krytycznoliterackich, publicystycznych i fanowskich – przez co, wbrew pozorom, coraz trudniej o kompleksowe i komplementarne ujęcie wszystkich jej przejawów. O fantastyce myślimy zarówno w wypadku Lais Marie de France, malarstwa Zdzisława Beksińskiego, “mityzujących rzeczywistość” opowiadań Brunona Schulza i Gormenghastu Mervyna Peake’a, komiksów noir o Batmanie, futurologicznych parabol Stanisława Lema, muzyki Daft Punku i Percivala, quasi-historycznych powieści Guya Gavriela Kaya, meksykańskiego Día de Muertos czy postmodernistycznej prozy Grahama Chapmana, Grega Egana lub Jacka Dukaja. Obecny consensus ma dość płynny i niejednoznaczny charakter: dzielimy fantastykę wpierw podług mediów, a potem pewnych konwencji estetycznych, trudząc się nad rozróżnieniem steampunku od gaslamp fantasy, podczas gdy równocześnie dalej problemem pozostaje granica pomiędzy fantastycznością jakiegoś motywu lub zabiegu narracyjnego a fantastyką jako taką: fabułotwórczą, gatunkotwórczą i światotwórczą. Z tego też względu organizatorzy konferencji Fantastyczne tryumfy wyobraźni zachęcać będą do podjęcia namysłu nad fantastyką i fantastycznością sensu largo – w wymiarze historycznym, ponaddyscyplinarnym i ponadkonwencjonalnym, nie ograniczając przy tym zakresu jej występowania jedynie do mniej lub bardziej znormalizowanych nurtów fantasy, science fiction i horroru.

 • historia fantastyki;
 • fantastyczność w historii literatury;
 • realizm magiczny;
 • fantastyka grozy i horror;
 • groza i gotycyzm;
 • fantasy i fantastyka mitopoetyczna;
 • science fiction, futurologia, fantomatyka;
 • fantastyka postapokaliptyczna;
 • fantastyka dla dzieci i młodzieży;
 • fantastyka superbohaterska;
 • fantastyka i sztuki plastyczne;
 • fantastyczne filmy, komiksy, seriale, animacje, gry wideo;
 • fantastyczna narraktywność: RPG i LARP;
 • kultowe teksty fantastyczne i kanon fantastyki;
 • “drugi obieg” fantastyki: krytyka literacka, festiwale i konwenty;
 • fandom i aktywność fanów;
 • nagrody za twórczość fantastyczną;
 • fenomen Disneya;
 • najnowsze nurty krytyczne i szkoły interpretacyjne w badaniach nad fantastyką;
 • fantastyka a aktualne dyskursy społeczno-polityczne;
 • płeć, cielesność i erotyka w fantastyce;
 • fantastyka i tabu;
 • fantastyka i religia;
 • subkreacja i światotwórstwo fantastyczne;
 • narracje transmedialne w fantastyce;
 • bestiariusze i monstrualność w fantastyce;
 • figury i postacie fantastyczne;
 • fantastyka a technologia;

Niezależnie od tego Organizatorów interesować będą referaty poświęcone następującym autorom fantastycznym (podobnie jak wyżej, będzie to zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror) – z zastrzeżeniem, że jest to lista otwarta, świadomie stroniąca od wprowadzania jakichkolwiek podziałów tematycznych i gatunkowych:

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres tryumfy.wyobrazni@gmail.com mija 28 marca 2018 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, w tym zwłaszcza cateringu, przygotowania materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewiduje się opłatę rejestracyjną w wysokości 350 PLN. Po konferencji, organizatorzy będą zachęcać do rozbudowania referatów do postaci rozdziałów naukowych do monografii recenzowanej (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru monograficznego punktowanego czasopisma naukowego w otwartym dostępie. Informacje o publikacjach dotychczas zrealizowanych przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta – w dwóch seriach wydawniczych – znajdują się na stronie internetowej: factaficta.org w zakładce “Publikacje”.

Komitet organizacyjny

dr Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Anita Całek (Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Barbara Szymczak-Maciejczyk (Uniwersytet Pedagogiczny)
mgr Krzysztof M. Maj (Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Rada naukowa

dr hab. prof. UMCS Paweł Frelik (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Bożena Olszewska (Uniwersytet Opolski)
dr Sylwia Borowska-Szerszun (Uniwersytet w Białymstoku)
dr Beata Kołodziejczyk-Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Kontakt: tryumfy.wyobrazni@gmail.com

(Informacje Organizatorów)

Информация

Адрес:
Uniwersytet Pedagogiczny (sala 539), ul. Podchorążych 2, Kraków
Подача заявок для докладчиков до:
28.03.2018
Оплата:
350 zł
Дата размещенияСкачать:

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах