Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 24.11.2016 - 25.11.2016
Дата размещения: 13.05.2016

Zmysłowość w literaturze, języku i kulturze / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Lublin
Организаторы:

Organizator: Sekcja Polonistyczna Koła Naukowego Doktorantów UMCS przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Temat konferencji został sformułowany szeroko, aby do debaty mogli włączyć się nie tylko językoznawcy i literaturoznawcy, ale też przedstawiciele innych dyscyplin naukowych.

Proponowane zagadnienia:

  • Sensoryczne i somatyczne aspekty poznania (oralność jako sposób doświadczania rzeczywistości, kanały komunikacji, rola zmysłów w akwizycji i rozwoju mowy, badania percepcji a językoznawstwo).
  • Rola zmysłów w przemianach językowo-kulturowych.
  • Charakterystyka wrażeń zmysłowych (zapachu, koloru, smaku etc.) w języku, literaturze i kulturze.
  • Cielesność w języku, literaturze i kulturze (tabu, podmiotowość, erotyka, seksualność, płciowość, transhumanizm i posthumanizm).
  • Pograniczne doświadczenia sensualne i somatyczne (sen, somnambulizm, trans hipnotyczny etc.).

Zgłoszenia uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z krótkim streszczeniem (100-150 słów) należy przesłać do 15 października 2016 roku pocztą elektroniczną na adres: zmyslowosclublin@gmail.com.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje materiały konferencyjne, druk monografii, w której zgromadzone zostaną wygłoszone referaty oraz obiad w dniu konferencji. Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu.

Komitet naukowy:

  • prof. dr hab. Ryszard Tokarski
  • dr hab. Irina Lappo, prof. UMCS

Komitet organizacyjny:

  • mgr Ewelina Krzykała
  • mgr Damian Gocół

Sekretarz konferencji:

  • mgr Justyna Dąbrowska

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
15.10.2016 21:30
Дата размещения:
13 мая 2016; 19:39 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
23 ноября 2016; 08:17 (Sylwia Pikula)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах