Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 24.11.2016 - 25.11.2016
Added on: 13.05.2016

Zmysłowość w literaturze, języku i kulturze / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Lublin

Organizator: Sekcja Polonistyczna Koła Naukowego Doktorantów UMCS przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Temat konferencji został sformułowany szeroko, aby do debaty mogli włączyć się nie tylko językoznawcy i literaturoznawcy, ale też przedstawiciele innych dyscyplin naukowych.

Proponowane zagadnienia:

  • Sensoryczne i somatyczne aspekty poznania (oralność jako sposób doświadczania rzeczywistości, kanały komunikacji, rola zmysłów w akwizycji i rozwoju mowy, badania percepcji a językoznawstwo).
  • Rola zmysłów w przemianach językowo-kulturowych.
  • Charakterystyka wrażeń zmysłowych (zapachu, koloru, smaku etc.) w języku, literaturze i kulturze.
  • Cielesność w języku, literaturze i kulturze (tabu, podmiotowość, erotyka, seksualność, płciowość, transhumanizm i posthumanizm).
  • Pograniczne doświadczenia sensualne i somatyczne (sen, somnambulizm, trans hipnotyczny etc.).

Zgłoszenia uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z krótkim streszczeniem (100-150 słów) należy przesłać do 15 października 2016 roku pocztą elektroniczną na adres: zmyslowosclublin@gmail.com.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje materiały konferencyjne, druk monografii, w której zgromadzone zostaną wygłoszone referaty oraz obiad w dniu konferencji. Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu.

Komitet naukowy:

  • prof. dr hab. Ryszard Tokarski
  • dr hab. Irina Lappo, prof. UMCS

Komitet organizacyjny:

  • mgr Ewelina Krzykała
  • mgr Damian Gocół

Sekretarz konferencji:

  • mgr Justyna Dąbrowska

Information

Application deadline for speakers:
15.10.2016 21:30
Added on:
13 May 2016; 19:39 (Mariola Wilczak)
Edited on:
23 November 2016; 08:17 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.