Polish Studies Newsletter
Date of the event: 18.10.2016
Added on: 13.04.2016

Kategoria ciała w kulturze

Type of the event:
Conference
City or town:
Kielce
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics

Szanowni Państwo, 

W imieniu Zakładu Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszamy doktorantów i studentów do udziału w interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej KATEGORIA CIAŁA W KULTURZE, która odbędzie się dnia 18.10.2016 r. w Kielcach. Na Państwa zgłoszenia i abstrakt referatu czekamy do 30.06.2016 r. Informacja o zakwalifikowaniu referatów zostanie podana do 15.07.2016 r. Referaty, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w punktowanej monografii wieloautorskiej w 2017 roku.

Opłata konferencyjna dla doktorantów i studentów wynosi 200 zł. W załączniku znajdą Państwo zaproszenie, szczegółowy opis konferencji z proponowanymi zagadnieniami, informacje organizacyjne oraz kartę zgłoszenia.

Z poważaniem

Organizatorzy

Information

Application deadline for speakers:
29.06.2016 22:00
Added on:
13 April 2016; 09:24 (Magdalena Płusa)
Edited on:
13 April 2016; 09:24 (Magdalena Płusa)

See also

13.04.2016

Kategorie kultury II - Ciało jako paradygmat kultury i natury / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Informacje organizacyjne dla uczestników 1. Konferencja odbędzie się 18.10.2016 r. w budynku Instytutu Filologii Polskiej w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15 G. 2. Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy przesyłać do 30.06.2016 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: cialoujk@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Jana Kochanowskiego ul. Świętokrzyska 15 (Sekretariat: B 208, budynek G) 25-406 Kielce z dopiskiem: Konferencja o ciele. 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń na podstawie otrzymanych abstraktów. O przyjęciu zgłoszenia poinformujemy pocztą elektroniczną do dnia 15.07.2016 r. 4. Opłata konferencyjna wynosi 350 złotych. Opłata obejmuje: recenzje, koszt publikacji tekstu, poczęstunki podczas przerw w obradach, obiad, materiały konferencyjne. Czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut. 5. Płatności należy dokonać przelewem do 10.09.2016 roku na konto: Raiffeisen Bank Polska S.A 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237 z tytułem przelewu: w tytule imię i nazwisko z dopiskiem „ciało” 6. Uczestnicy otrzymają e-mail zawierający program konferencji oraz mapę z wyznaczonymi najważniejszymi punktami: miejscem konferencji i posiłków. 7. Po zakwalifikowaniu referatów roześlemy Państwu informację o bazie noclegowej. 8. Kontakt: cialoujk@gmail.com dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK tel. kom. 660 204 532

17.04.2017

Cięcie ciał. Ruchome obrazy

Cięcie ciał. Ruchome obrazy, 12–13 czerwca 2017, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski Ruchome obrazy służą do przedstawiania/wizualizowania ciał, w procesie tym fragmentaryzując je i zarazem scalając. Ukazują ich wnętrza, otwierają je przed naszymi oczami, analizują i prześlizgują się po powierzchni; bywają także rozumiane jako odcieleśniające i odbierające materialność. Ciała w kinie, zwłaszcza te wizualizowane z wykorzystaniem narzędzi animacji czy technik cyfrowych, wydają się pozbawione ciężaru i wolne od praw fizyki. Podobnie wieloznaczny charakter ma refleksja nad ciałem obrazu i cielesnością widza. Z jednej strony chętnie mówimy o materialności taśmy filmowej, którą w ostatnich dziesięcioleciach powszechnie zastępują „niematerialne” nośniki cyfrowe. Na ile jednak jest to jedynie metaforyzacja, która ukierunkowuje i upraszcza nasze myślenie o obrazach cyfrowych? Ponadto, to właśnie media elektroniczne umożliwiły wyjątkowe zbliżenie ciał i obrazów, dzięki wykorzystaniu coraz lżejszych urządzeń rejestrujących, ekranów dotykowych, przenośnych odtwarzaczy i wreszcie coraz doskonalszych technik wizualizacji w medycynie. Tymczasem sam widz kinowy nadal postrzegany bywa jako bezcielesny, tożsamy jedynie z abstrakcyjnie ujmowanym zmysłem wzroku; to także uproszczenie, które można podać w wątpliwość. Podczas konferencji dyskutować będziemy o problemie cielesności w relacji do ruchomych obrazów: artystycznych, naukowych i przynależnych do kultury popularnej. Tytułowe „cięcie ciał” zwraca uwagę na jednoznaczność i procesualność ingerencji ruchomego obrazu w ciało, wynikające z samej jego natury. Tę jednak naturę – nieuchwytne ciało ruchomego obrazu – także chcielibyśmy poddać refleksji. Zapraszamy do zgłaszania referatów wpisujących się w poniższe bloki tematyczne:

10.08.2016

Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców – 4

Koło Naukowe Glottodydaktyków, działające przy Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, organizuje w dniach 23-24 września 2016 roku konferencję zatytułowaną:

05.12.2015

Jerzego Ficowskiego (o)pisanie świata

W 2016 roku minie dziesiąta rocznica śmierci Jerzego Ficowskiego – wybitnego literata, translatora, badacza kultury, którego twórczość jeszcze nie w pełni została rozpoznana i doceniona. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Jerzego Ficowskiego (o)pisanie świata.   Proponowane zagadnienia: biografia a twórczość Jerzego Ficowskiego, tradycja i nowoczesność jego poezji, wybory genologiczne, nawiązania do folkloru (cygańskiego, żydowskiego, rodzimego), badania romologiczne Jerzego Ficowskiego, problematyka Holokaustu, aktywność w tzw. drugim obiegu wydawniczym, pieśni i piosenki, twórczość adresowana do dzieci, translacje, aktywność na rzecz sztuki (m. in. B.Schulz, W. Wojtkiewicz, T. Makowski), problematyka powinowactw i syntezy sztuk. Ze względu na rozległość zagadnień podejmowanych przez Jerzego Ficowskiego zapraszamy do udziału w konferencji zarówno filologów, jak też historyków sztuki, etnografów, muzykologów, kulturoznawców, socjologów oraz innych znawców jego dorobku.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.