Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 12.06.2017 - 13.06.2017
Added on: 17.04.2017

Cięcie ciał. Ruchome obrazy

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Cięcie ciał. Ruchome obrazy, 12–13 czerwca 2017, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski

Ruchome obrazy służą do przedstawiania/wizualizowania ciał, w procesie tym fragmentaryzując je i zarazem scalając. Ukazują ich wnętrza, otwierają je przed naszymi oczami, analizują i prześlizgują się po powierzchni; bywają także rozumiane jako odcieleśniające i odbierające materialność. Ciała w kinie, zwłaszcza te wizualizowane z wykorzystaniem narzędzi animacji czy technik cyfrowych, wydają się pozbawione ciężaru i wolne od praw fizyki. Podobnie wieloznaczny charakter ma refleksja nad ciałem obrazu i cielesnością widza. Z jednej strony chętnie mówimy o materialności taśmy filmowej, którą w ostatnich dziesięcioleciach powszechnie zastępują „niematerialne” nośniki cyfrowe. Na ile jednak jest to jedynie metaforyzacja, która ukierunkowuje i upraszcza nasze myślenie o obrazach cyfrowych? Ponadto, to właśnie media elektroniczne umożliwiły wyjątkowe zbliżenie ciał i obrazów, dzięki wykorzystaniu coraz lżejszych urządzeń rejestrujących, ekranów dotykowych, przenośnych odtwarzaczy i wreszcie coraz doskonalszych technik wizualizacji w medycynie. Tymczasem sam widz kinowy nadal postrzegany bywa jako bezcielesny, tożsamy jedynie z abstrakcyjnie ujmowanym zmysłem wzroku; to także uproszczenie, które można podać w wątpliwość. Podczas konferencji dyskutować będziemy o problemie cielesności w relacji do ruchomych obrazów: artystycznych, naukowych i przynależnych do kultury popularnej. Tytułowe „cięcie ciał” zwraca uwagę na jednoznaczność i procesualność ingerencji ruchomego obrazu w ciało, wynikające z samej jego natury. Tę jednak naturę – nieuchwytne ciało ruchomego obrazu – także chcielibyśmy poddać refleksji.

Zapraszamy do zgłaszania referatów wpisujących się w poniższe bloki tematyczne:

  • montaż i demontaż ciała w filmie
  • praca obrazu / materia filmu
  • płodność obrazu / płodność w obrazie
  • mapowanie ciała – kino, medycyna, nauka
  • ciało w filmie animowanym
  • ciało widza

W ramach konferencji odbędą się również wydarzenia towarzyszące:

  • 12 czerwca, godz. 10.00 - wykład dr. hab. Tomasza Swobody (Instytut Filologii Romańskiej UG)
  • 12 czerwca, godz. 18.00 - rozmowa dr Matyldy Szewczyk (IKP UW) z dr hab. Magdaleną Radkowską-Walkowicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW)
  • 13 czerwca, godz. 18.00 - dyskusja panelowa z udziałem: dr. Jakuba Mikurdy (Wydział Reżyserii PWSFTviT), dr. Pawła Mościckiego (Instytut Badań Literackich PAN), dr Aleksandry Przegalińskiej (Akademia Leona Koźmińskiego) i dr Moniki Rogowskiej-Stangret (współpracuje z Instytutem Filozofii UW)

Organizatorzy: Zespół Teorii Ruchomego Obrazu działający w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej, IKP UW.

Prosimy o przesyłanie abstraktów (ok. 1000 znaków) wraz z krótką notą biograficzną i afiliacją na adres ruchomeobrazy2017@gmail.com do 15 kwietnia 2017. W tytule maila prosimy o wskazanie wybranego panelu.

Do końca kwietnia poinformujemy o przyjęciu zgłoszeń oraz przedstawimy program konferencji.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Zapewniamy przerwy kawowe i lunche oraz materiały konferencyjne.
Planujemy publikację wybranych artykułów w postaci recenzowanej monografii naukowej.

Pełne CFP wraz z opisem paneli pod adresem:
https://ruchomeobrazy.wixsite.com/ztro/cfp-konferencja

Information

Application deadline for speakers:
14.04.2017 22:00

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.