Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 12.06.2017 - 13.06.2017
Data dodania: 17.04.2017

Cięcie ciał. Ruchome obrazy

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa
Organizatorzy:

Cięcie ciał. Ruchome obrazy, 12–13 czerwca 2017, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski

Ruchome obrazy służą do przedstawiania/wizualizowania ciał, w procesie tym fragmentaryzując je i zarazem scalając. Ukazują ich wnętrza, otwierają je przed naszymi oczami, analizują i prześlizgują się po powierzchni; bywają także rozumiane jako odcieleśniające i odbierające materialność. Ciała w kinie, zwłaszcza te wizualizowane z wykorzystaniem narzędzi animacji czy technik cyfrowych, wydają się pozbawione ciężaru i wolne od praw fizyki. Podobnie wieloznaczny charakter ma refleksja nad ciałem obrazu i cielesnością widza. Z jednej strony chętnie mówimy o materialności taśmy filmowej, którą w ostatnich dziesięcioleciach powszechnie zastępują „niematerialne” nośniki cyfrowe. Na ile jednak jest to jedynie metaforyzacja, która ukierunkowuje i upraszcza nasze myślenie o obrazach cyfrowych? Ponadto, to właśnie media elektroniczne umożliwiły wyjątkowe zbliżenie ciał i obrazów, dzięki wykorzystaniu coraz lżejszych urządzeń rejestrujących, ekranów dotykowych, przenośnych odtwarzaczy i wreszcie coraz doskonalszych technik wizualizacji w medycynie. Tymczasem sam widz kinowy nadal postrzegany bywa jako bezcielesny, tożsamy jedynie z abstrakcyjnie ujmowanym zmysłem wzroku; to także uproszczenie, które można podać w wątpliwość. Podczas konferencji dyskutować będziemy o problemie cielesności w relacji do ruchomych obrazów: artystycznych, naukowych i przynależnych do kultury popularnej. Tytułowe „cięcie ciał” zwraca uwagę na jednoznaczność i procesualność ingerencji ruchomego obrazu w ciało, wynikające z samej jego natury. Tę jednak naturę – nieuchwytne ciało ruchomego obrazu – także chcielibyśmy poddać refleksji.

Zapraszamy do zgłaszania referatów wpisujących się w poniższe bloki tematyczne:

  • montaż i demontaż ciała w filmie
  • praca obrazu / materia filmu
  • płodność obrazu / płodność w obrazie
  • mapowanie ciała – kino, medycyna, nauka
  • ciało w filmie animowanym
  • ciało widza

W ramach konferencji odbędą się również wydarzenia towarzyszące:

  • 12 czerwca, godz. 10.00 - wykład dr. hab. Tomasza Swobody (Instytut Filologii Romańskiej UG)
  • 12 czerwca, godz. 18.00 - rozmowa dr Matyldy Szewczyk (IKP UW) z dr hab. Magdaleną Radkowską-Walkowicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW)
  • 13 czerwca, godz. 18.00 - dyskusja panelowa z udziałem: dr. Jakuba Mikurdy (Wydział Reżyserii PWSFTviT), dr. Pawła Mościckiego (Instytut Badań Literackich PAN), dr Aleksandry Przegalińskiej (Akademia Leona Koźmińskiego) i dr Moniki Rogowskiej-Stangret (współpracuje z Instytutem Filozofii UW)

Organizatorzy: Zespół Teorii Ruchomego Obrazu działający w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej, IKP UW.

Prosimy o przesyłanie abstraktów (ok. 1000 znaków) wraz z krótką notą biograficzną i afiliacją na adres ruchomeobrazy2017@gmail.com do 15 kwietnia 2017. W tytule maila prosimy o wskazanie wybranego panelu.

Do końca kwietnia poinformujemy o przyjęciu zgłoszeń oraz przedstawimy program konferencji.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Zapewniamy przerwy kawowe i lunche oraz materiały konferencyjne.
Planujemy publikację wybranych artykułów w postaci recenzowanej monografii naukowej.

Pełne CFP wraz z opisem paneli pod adresem:
https://ruchomeobrazy.wixsite.com/ztro/cfp-konferencja

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
14.04.2017 22:00
Słowa kluczowe:

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.