Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 02.06.2022 - 04.06.2022
Added on: 24.05.2022

XIII Humanistyczny Wiatr od Morza. Cielesność i duchowość. Opozycja czy dopełnienie?

Type of the event:
Conference
City or town:
Ustka

Katedra Filologii Polskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową, pt. „XIII Humanistyczny Wiatr od Morza. Cielesność i duchowość. Opozycja czy dopełnienie?”.

Konferencja odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2022 roku w Ustce.

Konferencja nasza jest skierowana do literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, antropologów kultury, filozofów, dydaktyków oraz wszystkich tych, którzy znajdą coś ciekawego dla siebie w zaproponowanym temacie obrad.

 

We współczesnym dyskursie humanistyczno-społecznym pytania o ciało i cielesność, to pytania o podmiotowość człowieka i jego tożsamość. Również problematyka duchowości leży u podstaw humanistyki, stanowiąc punkt wyjścia badań nad niematerialnym wymiarem rzeczywistości, łączącym tradycję  ze współczesnością.

Interesować nas będą rozważania natury ogólnej, związane z dylematem cielesności i duchowości człowieka, doświadczanie ciała i cielesności; ciało jako podmiot i przedmiot, Obecne wymiary duchowości, ciała i  cielesności w sferze sacrum i profanum. Ciało i cielesność w doświadczeniach granicznych, ciało i cielesność jako specyficzny warunek podmiotowości  a także kulturowe uwarunkowania doświadczania ciała i cielesności, obecność i nieobecność ciała i cielesności w edukacji.

Konceptualizacja ciała, cielesności i duszy w kulturze tradycyjnej – w folklorze, obrzędach, rytuałach i wierzeniach. dylemat cielesności i duchowości natury ludzkiej, egzystencjalna problematyka ciała i duszy, zwłaszcza w odniesieniu do zjawiska śmierci.

Duchowość i cielesność w języku, w ujęciu etymologicznym, z punktu widzenia analizy leksykalno-semantycznej, we frazeologii, w słowotwórstwie, antroponimii, w ujęciu etnolingwistycznym.

Zapraszam serdecznie

 

Organizator konferencji

dr Grażyna Różańska

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.