Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 05.05.2023 - 06.05.2023
Added on: 08.02.2023

Od stóp do głów. Ciało i cielesność w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej / ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Koło Naukowe Baśni, Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej i Fantastyki UW zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Od stóp do głów. Ciało i cielesność w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej”, która odbędzie się na Wydziale Polonistyki, Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie, w dniach 5-6 maja 2023 r.

Proponowane zagadnienia:

- relacja z ciałem, ciało i umysł
- doświadczanie wieku: starość, młodość, dojrzewanie
- eksperymenty na ludzkim ciele
- przestrzeń jako organizm
- od świata do ciała i z powrotem; relacja ciała ze światem zewnętrznym
- Eros: seksualność, perwersja
- Thanatos: śmierć, cierpienie
- narodziny, rodzicielstwo, macierzyństwo
- gender, queerowość i transpłciowość
- ciało kobiety: umęczone, upolitycznione, ocenzurowane, tabuizowane
- ciała nie-ludzkie, technologiczne modyfikacje ciała
- niepełnosprawność
- ludzka sensoryczność, zmysłowe doświadczanie rzeczywistości
- odmienne stany świadomości, używki
- choroby fizyczne i psychiczne, dyskurs medyczny
- przemoc i agresja fizyczna
- przemiany ciała: potworność, wilkołactwo, wampiryczność
- antypedagogiczna eksploracja cielesnego tabu

Powyższe obszary tematyczne są jedynie wskazówkami i nie wyczerpują problematyki konferencji. Organizatorzy zachęcają również do zgłaszania własnych propozycji, wykraczających poza wymienione zagadnienia.

Zgłoszenia tematów wraz z abstraktami (do 300 słów) można przesyłać do 26 marca 2023 r. drogą elektroniczną, na adres mailowy k.basni.uw@gmail.com, z podaniem wszelkich danych (imię i nazwisko, afiliacja, tytuł) w treści maila; załącznik w formacie doc lub pdf, zatytułowany konfciało_abstrakt, powinien zawierać wyłącznie tytuł wystąpienia oraz treść abstraktu. O zaakceptowaniu bądź odrzuceniu zgłoszenia zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym mailem do 11 kwietnia 2023 r.
Konferencja jest bezpłatna. Organizatorzy nie zapewniają i nie pokrywają kosztów zakwaterowania.


Organizatorzy:
Faustyna Białous
Joanna Dardzińska
Joanna Głogowska
Anna Marczukiewicz

Opieka merytoryczna:
dr Weronika Kostecka
prof. Grzegorz Leszczyński

Koło Naukowe Baśni, Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej i Fantastyki UW

Information

Address:
Wydział Polonistyki UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 4, Warszawa
Application deadline for speakers:
26.03.2023
Fee:
bez opłat
Added on:
8 February 2023; 12:26 (Mariola Wilczak)
Edited on:
5 May 2023; 21:02 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.