Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 27.08.2018
Заявки принимаются до: 30.09.2018

Adiunkt (dziennikarstwo)

Местность:
Łódź
Области:
dziennikarstwo

Oferta pracy w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:


1. Posiadać stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie dziennikarstwa lub
pokrewnych dziedzin,
2. Doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim,
3. Udokumentowany dorobek naukowo - badawczy (publikacje, projekty, konferencje),
4. W przypadku zawarcia umowy o pracę będziemy prosić o podpisanie oświadczenia, że AHE w Łodzi będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Kandydaci proszeni są o przesyłanie następujących dokumentów :


1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Akademii HumanistycznoEkonomicznej w Łodzi,
2. CV oraz kopie dokumentów posiadających wymagane doświadczenie,
3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 30.09.2018 na adres
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul Sterlinga 26, 90-212 Łódź, Dział
Osobowy p.K229 lub e-mail: kadry@ahe.lodz.pl

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах