Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 27.08.2018
Deadline for submitting applications: 30.09.2018

Adiunkt (dziennikarstwo)

Cities/towns:
Łódź
Fields:
dziennikarstwo

Oferta pracy w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:


1. Posiadać stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie dziennikarstwa lub
pokrewnych dziedzin,
2. Doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim,
3. Udokumentowany dorobek naukowo - badawczy (publikacje, projekty, konferencje),
4. W przypadku zawarcia umowy o pracę będziemy prosić o podpisanie oświadczenia, że AHE w Łodzi będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Kandydaci proszeni są o przesyłanie następujących dokumentów :


1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Akademii HumanistycznoEkonomicznej w Łodzi,
2. CV oraz kopie dokumentów posiadających wymagane doświadczenie,
3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 30.09.2018 na adres
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul Sterlinga 26, 90-212 Łódź, Dział
Osobowy p.K229 lub e-mail: kadry@ahe.lodz.pl

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.