Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 20.02.2018
Заявки принимаются до: 27.02.2018

Koordynator Pracy Artystycznej

Местность:
Kraków
Области:
literaturoznawstwo

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 
poszukuje pracownika na stanowisko:
Koordynator Pracy Artystycznej

Opis Stanowiska:

• Przygotowywanie i redagowanie ogłoszeń, tekstów, informacji, newsletterów
• Opracowywanie edytorskie scenariuszy 
• Przygotowywanie umów z twórcami i wykonawcami
• Bieżący monitoring festiwali teatralnych, nowinek dramaturgicznych, trendów we współczesnym teatrze
• Zgłaszanie spektakli na festiwale teatralne
• Współorganizacja imprez związanych z działalnością Teatru.
• Ścisła współpraca w realizacji zadań z Kierownikiem Literackim i Działem Marketingu
• Działania koordynacyjne związane z eksploatacją spektakli

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe humanistyczne,
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
• mile widziane doświadczenie pracy w instytucji kultury
• Bardzo dobra organizacja pracy
• Dokładność i odpowiedzialność
• Wysoka kultura osobista

Oferujemy:
• Pracę w pełnym wymiarze pracy
• Umowę o pracę
• Stabilność zatrudnienia
• Przyjazną atmosferę

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres mailowy : widz@teatrwkrakowie.pl
w terminie do dnia 27.02 2018 r. (decyduje data wpływu).
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Teatr zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie.

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах