Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 20.02.2018
Deadline for submitting applications: 27.02.2018

Koordynator Pracy Artystycznej

Cities/towns:
Kraków
Fields:
literaturoznawstwo

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 
poszukuje pracownika na stanowisko:
Koordynator Pracy Artystycznej

Opis Stanowiska:

• Przygotowywanie i redagowanie ogłoszeń, tekstów, informacji, newsletterów
• Opracowywanie edytorskie scenariuszy 
• Przygotowywanie umów z twórcami i wykonawcami
• Bieżący monitoring festiwali teatralnych, nowinek dramaturgicznych, trendów we współczesnym teatrze
• Zgłaszanie spektakli na festiwale teatralne
• Współorganizacja imprez związanych z działalnością Teatru.
• Ścisła współpraca w realizacji zadań z Kierownikiem Literackim i Działem Marketingu
• Działania koordynacyjne związane z eksploatacją spektakli

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe humanistyczne,
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
• mile widziane doświadczenie pracy w instytucji kultury
• Bardzo dobra organizacja pracy
• Dokładność i odpowiedzialność
• Wysoka kultura osobista

Oferujemy:
• Pracę w pełnym wymiarze pracy
• Umowę o pracę
• Stabilność zatrudnienia
• Przyjazną atmosferę

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres mailowy : widz@teatrwkrakowie.pl
w terminie do dnia 27.02 2018 r. (decyduje data wpływu).
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Teatr zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.