Полонистический бюллетень

Номер журнала

Дата размещения: 17.01.2022
Литературоведение

Izolacja i komunikacja. Rozważania nad formami komunikacji literackiej i kulturowej

ISSN:
1507-4153; e-ISSN: 2719-4191

Artykuły zebrane w tym tomie „Napisu” są reakcją na nowe zjawiska kulturowe, związane z restrykcjami wymuszonymi izolacją w dobie pandemii Covid-19 (jak zdalna wymiana informacji, nowe formy pracy i rozrywki online).

To traumatyczne doświadczenie można potraktować jako pewien impuls, który uwypuklił określone cechy ludzkiej kultury, psychologii, egzystencjalnej samoświadomości, skłaniając do głębszego spojrzenia na relację człowiek – świat (w tym także: świat przyrody) oraz człowiek – inni ludzie. Mogło też stać się ono inspiracją dla badaczy kultury, antropologów, literaturoznawców czy językoznawców.

W zamieszczonych w XXVII tomie rozprawach pojawiają się bezpośrednie odwołania do – ściśle łączącego się z izolacją, a także z formą komunikacji, jaką jest podróż – motywu wyspy. Motyw ten traktowany jest konkretnie lub symbolicznie, wartościowany pozytywnie lub negatywnie [...]. Kontekst pandemii pozwala spojrzeć z innej perspektywy na potrzebę istnienia specyficznych motywów i gatunków literackich (jak antologie wierszy o tematyce medycznej), funkcjonowanie instytucji kultury w dobie kwarantanny covidowej lub ujawnianie się zjawisk często ukrytych lub pomijanych [...]. Ważnym uzupełnieniem XXVII tomu „Napisu” są – jak zawsze w naszym roczniku – prace plastyczne studentów Akademii Sztuk Pięknych, powstałe dzięki opiece i inspiracji Katarzyny Stanny.

Wersja papierowa periodyku wyjdzie spod prasy drukarskiej jeszcze w styczniu br.

Содержание

Wstęp: Wyspy pełne głosów (Agnieszka Bąbel); I. ROZPRAWY I MATERIAŁY: Izolacja i komunikacja. Rodzaje izolacji i towarzyszące im deficyty komunikacyjne (Jacek Wasilewski); Izolacja więzienna jako doświadczenie egzystencjalne w literaturze polskiego baroku. Wybrane przykłady (Marcin Pliszka); Rokoko. Izolacja i azyl. O poezji cyteryjskiej „kręgu Marii Wirtemberskiej” (Tomasz Jędrzejewski); Oddzielenie i odosobnienie. Listy Józefa Szymanowskiego do Anieli ze Świdzińskich Szymanowskiej (Małgorzata Chachaj); Przestrzeń rustykalna w „Listach o wsi” Cypriana Godebskiego – propozycja lektury (Patrycja Bąkowska); O Flaubertowym „zakamarku” (Beata Garlej); Komunikacja w izolacji. Maskowanie klęski w niemieckiej polskojęzycznej prasie gadzinowej w latach 1943–1944 (na przykładzie tekstów z „Nowego Kuriera Warszawskiego”) (Marek Pąkciński); Wertykalna izolacja. Górska proza Tadeusza Piotrowskiego (Przemysław Kaliszuk); II. PASJE I POTYCZKI EDYTORSKIE I TEKSTOLOGICZNE: Rodzaje poetyckich komunikatów wobec izolacji króla Stanisława Augusta w sielance „Smutek nad Dafnisem pól północnych pasterzem chorującym” Antoniego Korwina Kossakowskiego (artykuł edytorski) (Małgorzata PAWLATA); „Śliczna w postaci, żywa jak łania”. Kwestia autorstwa wiersza znanego pod tytułem „Wiersz na pochwałę J.W. Kossowskiej podskarbiny nadwornej koronnej, z okoliczności jej tańca na warszawskiej reducie” (Wojciech Kaliszewski); Kultura literacka Anglii końca XIX wieku w relacjach Edmunda Naganowskiego (Aleksandra Budrewicz); Jubileusz dwudziestopięciolecia pracy literackiej Henryka Sienkiewicza. Wybór korespondencji (część I) (Aleksandra Błasińska); III. VARIA: (Auto)portret intelektualny Antoniego Rehmana a formy komunikacji z czytelnikami w „Kilku kartkach z Kaukazu” (Dominika Pękalska); Julian Ochorowicz, sprawa lwowskiej fundacji Macierz Polska i „nasze osobnictwo” (Joanna Lekan-Mrzewka); Niezłomny wśród swoich i obcych, wyrozumiały wobec kraju. Postawa Stanisława Gliwy jako emigranta (Joanna Hałaczkiewicz); Izolacja w firmie (Ewa Szkudlarek); Nieliteracki temat w literaturze potrzebny. O ratunkowej funkcji antologii (Weronika Kocela); Pandemiczny przewodnik po instytucjach kultury. O cyfrowych formach komunikacji na przykładzie Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki (Kinga Kamińska); Izolacja i komunikacja. Prace studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Ilustracje); Komentarze autorów do fotografii; IV. RECENZJE: Aleksandra NORKOWSKA, Wacław Borowy na trudne czasy (Wacław Borowy – po latach, red. Jerzy Snopek, Tomasz Chachulski, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2019); Noty o autorach artykułów

Информация

Дата размещения:
17 января 2022; 19:40 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
19 января 2022; 17:21 (Piotr Bordzoł)

Добавленные недавно номера


Смотреть также

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах