Полонистический бюллетень

Новость

Они ушли
Дата размещения: 08.09.2023

Zmarł Prof. Jan Kaczyński

O Janie Kaczyńskim, zmarłym czwartego września 2023 roku, profesorze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, można by, a nawet należałoby napisać książkę biograficzno-wspomnieniową. Droga życiowa bowiem nieprosta i niełatwa, pełna niespodzianek, skłaniająca do refleksji nad naturą ludzką i jej przeznaczeniem — nacechowana koniecznością zmagania z przeciwnościami, mimo powszechnie okazywanej naszemu bohaterowi sympatii i życzliwości.

Z profesorem Janem Kaczyńskim (ur. 26 X 1928) zetknąłem się po raz pierwszy na studiach polonistycznych, które odbywałem w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie w latach 1984–1989. Profesor (wówczas jeszcze jako doktor) prowadził zajęcia z literatury modernizmu polskiego, przy czym szczególnie bliskie były mu dwa nazwiska: Jana Kasprowicza i Edwarda Abramowskiego. Tym dwóm przedstawicielom pokolenia belle époque poświęcił wiele lat studiów. Efektem między innymi praca doktorska Dramat Jana Kasprowicza „Marchołt”. (Studium monograficzne), obroniona na Uniwersytecie Warszawskim w 1973 roku, oraz dwie książki Myśl estetyczna Edwarda Abramowskiego (Olsztyn 1988) i Studia z historii idei w Polsce (Edward Abramowski i Jan Karol Kochanowski) (Olsztyn 1989). Łatwo zauważyć, że bliskie było profesorowi zawsze pogranicze literatury i filozofii, a zwłaszcza filozoficzne, religijne i estetyczne aspekty twórczości literackiej przełomu XIX i XX wieku. Nie da się jednak ukryć, że niejednokrotnie profesor wykraczał poza ten badawczy teren i sięgał po literaturę współczesną (Gombrowicz, Miłosz, Twardowski), jak również — z uwagi na swoje pochodzenie — interesował się badaniami dotyczącymi kultury i piśmiennictwa regionu kurpiowskiego.

Będąc studentem profesora, a później pracownikiem zatrudnionym w kierowanym przez niego Zakładzie Historii Literatury XIX Wieku, który później przekształcił się w Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, podziwiałem popularność, jaką cieszył się profesor wśród studentów. Wynikała ona z prowadzonego przezeń seminarium magisterskiego, zawsze obleganego i zawsze najliczniejszego spośród istniejących seminariów na filologii polskiej. Powodem były nie tylko kompetencje badawcze profesora, szerokość jego humanistycznych zainteresowań, wiedza czy oczytanie, ale przede wszystkim sposób, w jaki traktował każdego z seminarzystów, a więc wyrozumiałość, cierpliwość i życzliwość, przejawiana wobec nawet najbardziej opornych umysłów. Później dopiero dowiedziałem się, iż profesor przeszedł wszystkie szczeble kariery nauczycielskiej, zdobywając najpierw doświadczenie pedagogiczne w szkole podstawowej, gdzie pracował ponad 10 lat, a potem w szkole średniej, w której spędził lat 15.

Pomijam tutaj wszelkie otrzymane przez profesora nagrody i odznaczenia, jak również jego działalność społeczno-organizacyjną, trudno mi bowiem ogarnąć ilość towarzystw, stowarzyszeń, komitetów i klubów, których był członkiem. W środowisku humanistycznym Olsztyna pozostawał osobą znaną, utrzymującą wciąż kontakty towarzyskie, starającą się uczestniczyć w życiu kulturalnym i akademickim miasta. Zamieszczał czasem swoje wypowiedzi w lokalnej prasie. Nie ustawał zresztą w intelektualnych poszukiwaniach. Jakiś czas temu zaskoczył mnie na przykład pytaniem o współczesnego hiszpańskiego myśliciela Fernando Savatera.

Przede wszystkim był nauczycielem z powołania. Prowadził zajęcia dydaktyczne i wychowawcze z wiarą w trafność myśli Bertranda Russella: "Wychowanie jest kluczem do nowego świata". Jako credo osobowości i powinności nauczyciela — jednako ważne na wszystkich poziomach nauczania — przyjął maksymę Bogdana Nawroczyńskiego: „Bracie nauczycielu! Bądź człowiekiem gorącego serca, niezłomnego charakteru i niezależności umysłu! To twoje największe skarby. Od nich Twoja godność zawisła! Broń tych skarbów i obdarzaj nimi swoich uczniów".

Grzegorz Igliński

Информация

Дата размещения:
8 сентября 2023; 14:52 (Grzegorz Igliński)
Дата правки:
8 сентября 2023; 14:53 (Piotr Bordzoł)

Смотреть также

15.11.2023
Событие

Zebranie Ogólne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (14 listopada 2023)

Dwieście lat temu w 1823 roku w Pałacu Staszica odbyło się pierwsze posiedzenie Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk po wzniesieniu gmachu na jego siedzibę. Mowy wygłosili wówczas Stanisław Staszic i Fryderyk Skarbek. Podczas Zebrania Ogólnego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, które odbyło się 14 listopada 2023, wykłady wygłosili prof. dr hab. Maciej Żylicz (Prezes FNP) i dr Aleksandra Wójtowicz (IBL PAN). Tematem wystąpień były wyzwania systemowe w finansowaniu nauki oraz kwestia dawnych wzorców wobec nowych wyzwań w perspektywie humanistyki zaangażowanej.

11.11.2023
Событие

Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN obchodzi 10. urodziny!

10 lat temu w IBL PAN powołano Centrum Humanistyki Cyfrowej. To właśnie w CHC narodził się i uruchomiony został internetowy "Biuletyn Polonistyczny" - jako jedno z jego przedsięwzięć, rozwijanych z powodzeniem do dziś. Z tej okazji serdecznie zapraszamy do wspólnego uczestnictwa w tym wyjątkowym dniu pełnym dyskusji i inspiracji!

01.10.2023
Они ушли

Zmarł Profesor Michał Głowiński

29 września 2023 roku zmarł Profesor Michał Głowiński. Ostatnie pożegnanie Profesora odbędzie się 13 października 2023 r. na Cmentarzu Północnym w Warszawie. Uroczystości rozpoczną się w Domu Pogrzebowym (sala B) o godzinie 14.30. Po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.

25.09.2023
Событие

Zapraszamy na III edycję Work&Science Forum!

Już drugi raz mamy zaszczyt być patronem medialnym ogólnopolskiego wydarzenia, jakim jest Work&Science Forum.

11.09.2023
Издательская новинка

Publikacja "Promocja języka polskiego"

Projekt "Geopolonistyka - wirtualny most pomiędzy kulturami" w najnowszej publikacji NAWA pt. "Promocja Języka Polskiego" jako przykład dobrych praktyk i inspirujących, nowatorskich inicjatyw. Dziękujemy!

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах