Polish Studies Newsletter

News

Gone
Added on: 08.09.2023

Zmarł Prof. Jan Kaczyński

O Janie Kaczyńskim, zmarłym czwartego września 2023 roku, profesorze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, można by, a nawet należałoby napisać książkę biograficzno-wspomnieniową. Droga życiowa bowiem nieprosta i niełatwa, pełna niespodzianek, skłaniająca do refleksji nad naturą ludzką i jej przeznaczeniem — nacechowana koniecznością zmagania z przeciwnościami, mimo powszechnie okazywanej naszemu bohaterowi sympatii i życzliwości.

Z profesorem Janem Kaczyńskim (ur. 26 X 1928) zetknąłem się po raz pierwszy na studiach polonistycznych, które odbywałem w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie w latach 1984–1989. Profesor (wówczas jeszcze jako doktor) prowadził zajęcia z literatury modernizmu polskiego, przy czym szczególnie bliskie były mu dwa nazwiska: Jana Kasprowicza i Edwarda Abramowskiego. Tym dwóm przedstawicielom pokolenia belle époque poświęcił wiele lat studiów. Efektem między innymi praca doktorska Dramat Jana Kasprowicza „Marchołt”. (Studium monograficzne), obroniona na Uniwersytecie Warszawskim w 1973 roku, oraz dwie książki Myśl estetyczna Edwarda Abramowskiego (Olsztyn 1988) i Studia z historii idei w Polsce (Edward Abramowski i Jan Karol Kochanowski) (Olsztyn 1989). Łatwo zauważyć, że bliskie było profesorowi zawsze pogranicze literatury i filozofii, a zwłaszcza filozoficzne, religijne i estetyczne aspekty twórczości literackiej przełomu XIX i XX wieku. Nie da się jednak ukryć, że niejednokrotnie profesor wykraczał poza ten badawczy teren i sięgał po literaturę współczesną (Gombrowicz, Miłosz, Twardowski), jak również — z uwagi na swoje pochodzenie — interesował się badaniami dotyczącymi kultury i piśmiennictwa regionu kurpiowskiego.

Będąc studentem profesora, a później pracownikiem zatrudnionym w kierowanym przez niego Zakładzie Historii Literatury XIX Wieku, który później przekształcił się w Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, podziwiałem popularność, jaką cieszył się profesor wśród studentów. Wynikała ona z prowadzonego przezeń seminarium magisterskiego, zawsze obleganego i zawsze najliczniejszego spośród istniejących seminariów na filologii polskiej. Powodem były nie tylko kompetencje badawcze profesora, szerokość jego humanistycznych zainteresowań, wiedza czy oczytanie, ale przede wszystkim sposób, w jaki traktował każdego z seminarzystów, a więc wyrozumiałość, cierpliwość i życzliwość, przejawiana wobec nawet najbardziej opornych umysłów. Później dopiero dowiedziałem się, iż profesor przeszedł wszystkie szczeble kariery nauczycielskiej, zdobywając najpierw doświadczenie pedagogiczne w szkole podstawowej, gdzie pracował ponad 10 lat, a potem w szkole średniej, w której spędził lat 15.

Pomijam tutaj wszelkie otrzymane przez profesora nagrody i odznaczenia, jak również jego działalność społeczno-organizacyjną, trudno mi bowiem ogarnąć ilość towarzystw, stowarzyszeń, komitetów i klubów, których był członkiem. W środowisku humanistycznym Olsztyna pozostawał osobą znaną, utrzymującą wciąż kontakty towarzyskie, starającą się uczestniczyć w życiu kulturalnym i akademickim miasta. Zamieszczał czasem swoje wypowiedzi w lokalnej prasie. Nie ustawał zresztą w intelektualnych poszukiwaniach. Jakiś czas temu zaskoczył mnie na przykład pytaniem o współczesnego hiszpańskiego myśliciela Fernando Savatera.

Przede wszystkim był nauczycielem z powołania. Prowadził zajęcia dydaktyczne i wychowawcze z wiarą w trafność myśli Bertranda Russella: "Wychowanie jest kluczem do nowego świata". Jako credo osobowości i powinności nauczyciela — jednako ważne na wszystkich poziomach nauczania — przyjął maksymę Bogdana Nawroczyńskiego: „Bracie nauczycielu! Bądź człowiekiem gorącego serca, niezłomnego charakteru i niezależności umysłu! To twoje największe skarby. Od nich Twoja godność zawisła! Broń tych skarbów i obdarzaj nimi swoich uczniów".

Grzegorz Igliński

Information

Added on:
8 September 2023; 14:52 (Grzegorz Igliński)
Edited on:
8 September 2023; 14:53 (Mariola Wilczak)

See also

11.09.2023
Publishing novelty

Publikacja "Promocja języka polskiego"

Projekt "Geopolonistyka - wirtualny most pomiędzy kulturami" w najnowszej publikacji NAWA pt. "Promocja Języka Polskiego" jako przykład dobrych praktyk i inspirujących, nowatorskich inicjatyw. Dziękujemy!

10.08.2023
Gone

Zmarła Prof. Swietłana Musijenko

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor Swietłany Musijenko, slawistki, badaczki literatur słowiańskich, założycielki polonistyki na Państwowym Uniwersytecie Janki Kupały w Grodnie.

30.07.2023
Gone

Zmarł Prof. Andrzej Zieniewicz

Z bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Andrzeja Zieniewicza (1949-2023), wieloletniego dyrektora Polonicum, kierownika Zakładu Literatury XX i XXI Wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, założyciela polonistyki na uniwersytetach w Ankarze i Stambule, wspaniałego wykładowcę, Mistrza i Mentora.

28.07.2023
Event

Po VIII Światowym Kongresie Polonistów - od Redakcji

Zapraszamy do lektury naszej redakcyjnej relacji z tegorocznego święta polonistów i zapoznania się z materiałami dotyczącymi Kongresu!

25.07.2023
Event

Zachęcamy do wysłuchania wypowiedzi uczestników Światowego Kongresu Polonistów!

Wypowiedzi udostępniliśmy w ramach podkastu “Spotkania Biuletynu”: Spotkania 6.: Światowy Kongres Polonistów: https://www.spreaker.com/user/16859658/spotkanie-6-o-kongresie oraz Spotkania 7.: Profesor Constantin Geambaşu na Światowym Kongresie Polonistów: https://www.spreaker.com/user/16859658/spotkanie-7-rozmowa-z-constantinem-geamb.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.